O uczelni
Aktualności
Kontakt
Rekrutacja uzupełniająca 2015/2016
Współpraca UTH Rad. z firmą Airbus Helicopters
Rekrutacja cudzoziemców
Nie zdążyłeś zapisać się na studia? UTH Radom ma dla Ciebie atrakcyjne kierunki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Gwarantujemy także miejsca w akademiku.
W dniu 9 lipca 2015 roku odbyło się na Uniwersytecie spotkanie poświęcone dynamicznie rozwijającej się współpracy Uczelni z firmą Airbus Helicopters, czego efektem jest opracowany przez naszych pracowników naukowych ważny element wyposażenia śmigłowca Caracal. Współpraca ta realizowana jest od czerwca 2014 roku na mocy podpisanej w Gdańsku umowy o współpracy.
O przyjęcie na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu mogą się ubiegać cudzoziemcy, według zasad uzależnionych od posiadanego obywatelstwa. Aby podjąć studia wszystkie osoby muszą posiadać świadectwa upoważniające do podjęcia studiów uniwersyteckich w kraju wydania tych świadectw.
Rekrutacja
Student
Pracownik
Wydziały
Biblioteka GłównaZamówienia publiczneDziałalność naukowo-badawcza
Współpraca z zagranicąCzasopismoWydawnictwo
Jakość kształceniaDla mediówBiuro Karier
Uniwersytet Trzeciego WiekuFundusze UnijnePraca