O uczelni
Aktualności
Kontakt
Współpraca UTH Rad. z firmą Airbus Helicopters
Uruchomiliśmy nowy serwis internetowy!!!
Rekrutacja cudzoziemców
Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016
W dniu 9 lipca 2015 roku odbyło się na Uniwersytecie spotkanie poświęcone dynamicznie rozwijającej się współpracy Uczelni z firmą Airbus Helicopters, czego efektem jest opracowany przez naszych pracowników naukowych ważny element wyposażenia śmigłowca Caracal. Współpraca ta realizowana jest od czerwca 2014 roku na mocy podpisanej w Gdańsku umowy o współpracy.
Naszym głównym celem było przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących uniwersytetu w sposób czytelny i atrakcyjny dla odbiorcy. W tym celu serwis został podzielony na działy tematyczne skierowane do konkretnych grup odbiorców, np. studentów, pracowników, kandydatów na studia, absolwentów...
O przyjęcie na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu mogą się ubiegać cudzoziemcy, według zasad uzależnionych od posiadanego obywatelstwa. Aby podjąć studia wszystkie osoby muszą posiadać świadectwa upoważniające do podjęcia studiów uniwersyteckich w kraju wydania tych świadectw.
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ogłosił rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2015/2016
Rekrutacja
Student
Pracownik
Wydziały
Biblioteka GłównaZamówienia publiczneDziałalność naukowo-badawcza
Współpraca z zagranicąCzasopismoWydawnictwo
Jakość kształceniaDla mediówBiuro Karier
Uniwersytet Trzeciego WiekuFundusze UnijnePraca