O uczelni
Aktualności
Kontakt
"Transport - stan i potrzeby rozwojowe"
Radom 26-27 listopada 2015 roku
"Wyżyna Lotnicza"
J.M. Rektor UTH Radom oraz Prezydent Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu zapraszają na otwartą debatę pt. TRANSPORT – STAN I POTRZEBY ROZWOJOWE w dniu 23 listopada b.r.
W dniach 26-27 listopada 2015 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Stefan Żeromski i Władysław Reymont czytani dzisiaj. W 90 rocznicę śmierci pisarzy”, z udziałem świetnych specjalistów z wiodących ośrodków naukowych w kraju.
W dniu 19 października 2015 roku odbyło się uroczyste podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia tzw. „Wyżyny Lotniczej”, która swoim zasięgiem objąć ma trzy miasta: Radom, Lublin i Łódź.
Rekrutacja
Student
Pracownik
Wydziały
Biblioteka GłównaZamówienia publiczneDziałalność naukowo-badawcza
Współpraca z zagranicąCzasopismoWydawnictwo
Jakość kształceniaDla mediówBiuro Karier
Uniwersytet Trzeciego WiekuFundusze UnijnePraca