O uczelni
Aktualności
Kontakt
Msza Święta w intencji środowiska akademickiego
Trwa rekrutacja uzupełniająca
Rekrutacja cudzoziemców
W imieniu duszpasterzy akademickich naszej Diecezji serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w corocznej Mszy Świętej odprawianej w intencji środowiska akademickiego naszego miasta.
Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2015/2016 została przedłużona: rekrutacja na studia stacjonarne do 30 września 2015r. (ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów), rekrutacja na studia niestacjonarne do 15 października 2015r. (ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentów).
O przyjęcie na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu mogą się ubiegać cudzoziemcy, według zasad uzależnionych od posiadanego obywatelstwa. Aby podjąć studia wszystkie osoby muszą posiadać świadectwa upoważniające do podjęcia studiów uniwersyteckich w kraju wydania tych świadectw.
Rekrutacja
Student
Pracownik
Wydziały
Biblioteka GłównaZamówienia publiczneDziałalność naukowo-badawcza
Współpraca z zagranicąCzasopismoWydawnictwo
Jakość kształceniaDla mediówBiuro Karier
Uniwersytet Trzeciego WiekuFundusze UnijnePraca