O uczelni
Aktualności
Kontakt
Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu
IT Academic Day 2015
Radom 26-27 listopada 2015 roku
"Wyżyna Lotnicza"
W dniu 26 listopada 2015 r. odbyło się Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, na którym wręczono dyplomy, medale, odznaczenia i nagrody pracownikom naszej Uczelni.
Dnia 3 grudnia 2015 r. odbędzie się IT Academic Day 2015 - cykl konferencji informatycznych organizowanych przez studentów z grup .NET oraz grup IT w ramach programu Microsoft Student Partner. WSTĘP WOLNY!
W dniach 26-27 listopada 2015 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Stefan Żeromski i Władysław Reymont czytani dzisiaj. W 90 rocznicę śmierci pisarzy”, z udziałem świetnych specjalistów z wiodących ośrodków naukowych w kraju.
W dniu 19 października 2015 roku odbyło się uroczyste podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia tzw. „Wyżyny Lotniczej”, która swoim zasięgiem objąć ma trzy miasta: Radom, Lublin i Łódź.
Rekrutacja
Student
Pracownik
Wydziały
Biblioteka GłównaZamówienia publiczneDziałalność naukowo-badawcza
Współpraca z zagranicąCzasopismoWydawnictwo
Jakość kształceniaDla mediówBiuro Karier
Uniwersytet Trzeciego WiekuFundusze UnijnePraca