Aktualności
e-Politechnika
Kontakt
Zaproszenia do składania ofert

Wirtualna Uczelnia

Aktualności

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012 studenci Politechniki Radomskiej otrzymali dostęp do portalu Wirtualna Uczelnia. Portal dostępny jest pod adresem www.dziekanat.pr.radom.pl.

Studenci mogą zalogować się do portalu i korzystać z kilku funkcjonalności, m. in. mogą sprawdzić jakie opłaty za usługi edukacyjne lub dokumentację przebiegu studiów zostały im naliczone oraz jakie jest saldo ich konta. Każdy student ma podany indywidualny numer konta bankowego, na który powinien uiszczać wszelkie opłaty na rzecz Politechniki Radomskiej. W portalu Wirtualna Uczelnia studenci będą mogli również sprawdzić status złożonych przez siebie wniosków o pomoc materialną oraz status wypłaty rat stypendialnych, jeśli świadczenie zostanie przyznane.

Udostępnienie studentom portalu Wirtualna Uczelnia jest częścią wdrożenia systemu E-Uczelnia. Funkcjonalności, z jakich studenci mogą korzystać, będą w trakcie wdrożenia wzbogacane o nowe, m. in. studenci będą mieli możliwość wyboru za pośrednictwem Internetu specjalności i promotorów.

Wraz z uruchomieniem portalu Wirtualna Uczelnia zostala uruchomiona kampania informacyjna skierowana do studentów. Już podczas pierwszego miesiąca funkcjonowania portalu odnotowaliśmy ponad 16 tys. logowań!


do góry
wyślij
drukuj

Planowane zakończenie projektu to przełom 2011 i 2012 roku.


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.