Biuro Karier
Aktualności
Oferty pracy, staży i praktyk
Absolwencki Starter
Targi Pracy
Kontakt

Inżynier- Absolwent

Aktualności

 


Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie ( jednostka organizacyjna resortu Obrony Narodowej) realizujący zadania z zakresu eksploatacji, inwestycji i remontów nieruchomości oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, gospodarki energetycznej, komunalnej i ochrony środowiska, jest zainteresowany zatrudnieniem inżynierów – absolwentów Waszej uczelni. Ze względu na charakter działania, szczególnie pożądane są specjalności sanitarna, elektryczna oraz teletechniczna. Potencjalnych kandydatów do pracy w SZI zapewniamy, iż w trakcie zatrudnienia ułatwimy im dalszy rozwój zawodowy i zdobycie specjalistycznej, bardzo pożądanej na rynku pracy wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania, organizowania i nadzorowania procesu inwestorskiego przy budowie, modernizacji i remontach obiektów zarówno ogólnego przeznaczenia jak również specjalistycznych inwestycji jakie realizowane są przez resort ON.
Zapewniamy wsparcie w odbyciu niezbędnych praktyk i szkoleń w celu uzyskania uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w procesie budowlanym, a po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia i spełnieniu wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych, właściwego poświadczenia bezpieczeństwa.
Zapraszamy do współpracy zarówno magistrów jak i licencjatów. Zapewniamy dogodne warunki zatrudnienia z możliwością kontynuowania dalszej nauki.
Chętnych prosimy o kontakt na adres: Stołeczny Zarząd Infrastruktury,
00-909 Warszawa,
Al. Niepodległości 97,
tel. 261846274 lub 261846777,
e - mail: szi@wp.mil.pl

SZEF ZARZĄDU

płk Dariusz MACIĄG
 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji