SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Studenci
Rekrutacja 2017/2018
Konferencje
Oprogramowanie
Jakość Kształcenia
Kontakt
  


 


 

TRANSPORTARE

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU

Wydział Transportu i Elektrotechniki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

ma zaszczyt zaprosić na konferencję

  

TRANSPORTARE

Transport w badaniach młodych naukowców

18 maja 2018 roku

siedziba Wydziału Transporu i Elektrotechniki, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

Konferencja Transportare skierowana jest do studentów i doktorantów, zajmujących się szeroko pojętym transportem
w perspektywie interdyscyplinarnej - zagadnieniami organizacyjnymi, ekonomicznymi, technicznymi i społecznymi.
Transport odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu gospodarczym i społecznym każdego kraju.
Jest przedmiotem zainteresowania polityki i nauki, wywiera ogromny wpływ na życie jednostek i społeczeństw.
Konferencja ma stanowić forum wymiany myśli i doświadczeń ujętych
w różnych aspektach badawczych, co wynika z istoty i funkcji transportu.
Konferencja, oprócz przedstawienia dociekań naukowych i dyskusji nad nimi,
ma za zadanie także promowanie zainteresowań studentów i badań młodych adeptów nauki.

Zapraszamy!


Studentów, chcących zaangażować się przy organizacji konferencji,
również zapraszamy do współpracy.

 

Zgłoszenia i informacje praktyczne:

  • Propozycje wystąpień w formie abstraktu należy przesyłać do dnia 14 marca 2018 roku na adres: a.mezyk@uthrad.pl   
  • Abstrakt powinien zawierać syntetyczny opis prezentowanego problemu badawczego  o długości od  300 – 350 słów i być poparty bibliografią.
  • Wystąpienia (referaty) nie powinny być dłuższe niż 20 minut. Nie przewiduje się druku wystąpień (referatów).
  • Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu do dnia 28 marca 2018 roku na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
  • Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej.
  • Kontakt w razie pytań lub wątpliwości: Tel. 48 361 77 58;  48 361 77 85;  48 361 77 59

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny:

Prof. UTH, dr hab. inż. Anna Mężyk, przewodnicząca - tel. 48 361 77 58
Dr inż. Marzenna Dębowska-Mróz - tel. 48 361 77 85
Dr Ewa Ferensztajn-Galardos -
tel. 48 361 77 59
Mgr inż. Zbigniew Chołuj

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.