O uczelni
Aktualności
Kontakt
Rozpoczął się etap kwalifikacji
Porozumienie z INDO-EUROPEAN EDUCATION FOUNDATION
Rekrutacja 2017/2018
UTH Radom sygnatariuszem
Porozumienie w sprawie konsorcjum COP
Informujemy, że rozpoczął się etap kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich. Wyniki kwalifikacji można sprawdzić po zalogowaniu do panelu kandydata w systemie IRK.
W dniu 10 lipca br. Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zawarł porozumienie z INDO-EUROPEAN EDUCATION FOUNDATION w sprawie rekrutacji studentów z Indii na studia anglojęzyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz na Wydziale Mechanicznym naszej Uczelni.
Już od 15 maja 2017 r. kandydaci na studia mogą rejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, na studia stacjonarne i niestacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie
W dniu 3 lipca br. Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dołączył do grona sygnatariuszy deklarujących rozwój kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Deklarację w tej sprawie podpisał JM Rektor - prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.
1 lipca br. w Rzeszowie Rektor naszego Uniwersytetu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, przy współudziale Rektorów: Politechniki Rzeszowskiej - prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego, podpisał list intencyjny dotyczący współpracy mającej na celu powołanie konsorcjum COP – Tradycja, Obronność.
Rekrutacja
Student
Pracownik
Wydziały
Wybory na kadencję 2016-2020Biblioteka GłównaZamówienia publiczne
Działalność naukowo-badawczaWspółpraca z zagranicąCzasopismo
WydawnictwoJakość kształceniaDla mediów
Biuro KarierUniwersytet Trzeciego WiekuFundusze Unijne
PracaOgłoszenia