O uczelni
Aktualności
Kontakt
Erasmus + zagraniczne studia i praktyki
Pozytywna ocena PKA
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Zapraszamy na Konferencję
Pars pro toto... cont.
UTH Radom otrzymał środki na finansowanie wyjazdów studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na studia i praktyki zagraniczne.
Pozytywna ocena kierunku Transport przez Polską Komisję Akredytacyjną na Wydziale Transportu i Elektrotechniki
Po pozytywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów z dniem 29 stycznia 2018 r. przyznała Wydziałowi Sztuki UTH Rad. uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne.
Konferencja odbywać się będzie w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dniu 13 marca 2018 roku i będzie towarzyszyć wystawie obuwia historycznego ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pt. Każdy krok zostawia ślad
Zapraszamy od 31 stycznia 2018 r. do Galerii Meno parkas (Rotušės a. 27, Kaunas, Litwa) na wernisaż wystawy prac Andrzeja Markiewicza | Pars pro toto... cont. (Fragment za całość… cd.). Kuratorem wystawy jest Edmundas Saladžius (profesor Vilnius Academy of Arts). Wystawa czynna jest do 24 lutego br.
Rekrutacja
Student
Pracownik
Wydziały
Wybory na kadencję 2016-2020Biblioteka GłównaZamówienia publiczne
Działalność naukowo-badawczaWspółpraca z zagranicąCzasopismo
WydawnictwoJakość kształceniaDla mediów
Biuro KarierUniwersytet Trzeciego WiekuFundusze Unijne
PracaOgłoszenia