Wydział Sztuki UTH Rad. REKRUTACJA  
Українська
English
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
DOKTORATY
STUDENCI
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
MAPA SERWISU

REKRUTACJA

WolnySztuka Mediów i Edukacja Wizualna I stopnieńSztuka Mediów i Edukacja Wizualna I stopnień
WolnyMalarstwo I stopień Malarstwo I stopień
WolnyGrafika I stopieńGrafika I stopień
WolnyArchitektura wnętrz I stopieńArchitektura wnętrz I stopień
WolnySztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopieńSztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopień
WolnyOcena prac twórczości własnejOcena prac twórczości własnej
WolnyGrafika II stopniaGrafika II stopnia
WolnyHarmonogram rekrutacjiHarmonogram rekrutacji


TWOJE

STUDIA W RADOMIU

UWAGA!  Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok akademicki 2017/2018:
• dla kandydatów  na kierunki: Sztuka mediów i edukacja wizualna (studia I i II stopnia), Malarstwo (studia I stopnia), Grafika (studia I i II stopnia), Architektura wnętrz (studia I stopnia) -
130 zł

----------------------------------------------------------------------------------

Na kierunkach: Architektura wnętrz, Grafika, Malarstwo, Sztuka mediów i edukacja wizualna od kandydatów na studia I stopnia wymagane będzie posiadanie świadectwa dojrzałości, a także przedstawienie do oceny komisji egzaminacyjnej teczki z pracami własnymi, bez względu na wybrany przez kandydata kierunek studiów. Teczka punktowana będzie w skali od 0 do 30 pkt. ogółem za wszystkie przedstawione prace oraz dodane 0,05 sumy punktów odpowiadającej wynikom egzaminu maturalnego z historii sztuki z poziomu podstawowego i rozszerzonego. Dla kandydatów posiadających tzw. „starą maturę” przewidziana jest rozmowa z zakresu historii sztuki.

Szczegółówe informcje:

WolnySztuka Mediów i Edukacja Wizualna I stopnień Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna I stopnień
WolnyMalarstwo I stopień Malarstwo I stopień
WolnyGrafika I stopień Grafika I stopień
WolnyArchitektura wnętrz I stopień Architektura wnętrz I stopień
WolnySztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopień Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna II stopień
WolnyOcena prac twórczości własnej Ocena prac twórczości własnej
 Harmonogram rekrutacji  Grafika II stopnia
WolnyGrafika II stopnia Harmonogram rekrutacji
Wolny  


Minimalna wysokość wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikująca do przyjęcia na studia:
W = 15 pkt.

----------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do kontaktu z Nami i zadawania pytań!
e-mail:
mdanski@uthrad.pl
facebook.pl/wydzialsztuki.radom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UWAGA!!!

Rejestracja kandydatów
przeprowadzana jest za pomocą
strony:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
m@d design