Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Zajęcia fakultatywne    

Studenci » Uniwersytet Trzeciego Wieku »

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH FAKULTATYWNYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ TYLKO SŁUCHACZE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PO OPŁACENIU  CZESNEGO NA BIEŻĄCY SEMESTR.

 ZAJĘCIA  PLASTYCZNE

09.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 rozpoczynają się zajęcia z malarstwa. Spotkania w pokoju 125 na Wydziale Sztuki - prowadzący dr Łukasz Rudecki.

DYSKUSYJNY KLUB LITERACKI  pod kierownictwem Grażyny Ziętek spotyka się w każdy wtorek o godz. 1400 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humaniestycznego przy ul. Chrobrego 33 w pok.124. Klub tworzą osoby obdarzone talentem poetyckim, same piszące wiersze, ale też miłośnicy poezji i szerzej rozumianej literatury pięknej. Celem cotygodniowych spotkań klubu literackiego jest prezentacja własnej twórczości poetyckiej, ale też utworów uznanych autorów polskich i obcojęzycznych. Prezentacji poezji towarzyszą zwykle krótkie informacje o osobie artysty i jego życiu, dając możliwość głębszego rozumienia i przeżycia jego utworów.

Zapraszamy!

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI    - wtorki      godz. 11.00

                                               - czwartki   godz. 13.00

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI    odbywają się w sali sportowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej przy ul. Chrobrego 27  - prowadzenie: mgr Ewa Wołoszyn.

Opłata za semestr: 1. raz w tygodniu - 45 zł

Opłata za semestr: 2. razy w tygodniu - 90 zł 

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO -

Grupa początkująca - spotkanie organizacyjne - 05.10.2017 r. czwartek o godz. 16.00 - prowadzenie: mgr Renata Achremczyk

Grupa średniozaawansowana - pierwsze spotkanie - 05.10.2017 r. czwartek o godz. 15.00 - prowadzenie: mgr Renata Achremczyk

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej przy ul. Chrobrego 27 - parter.

Grupa zaawansowana   -   pierwsze spotkanie - 05.10.2017 r. czwartek  o godz. 12.00    - prowadzenie: mgr Joanna Łęcka

Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

Opłata za semestr : 70 zł.

 

ZAJĘCIA  PLASTYCZNE -

Zajęcia odbywać się będą trzy godziny tygodniowo pod kierunkiem dra Łukasza Rudeckiego na Wydziale Sztuki. Termin pierwszego spotkania zostanie podany w terminie późniejszym.

Opłata za semestr: 100 zł.

 

ZAJĘCIA Z INFORMATYKI 

Przewidujemy uruchomienie zajęć z informatyki 2 godz. tygodniowo od listopada 2017 r., które poprowadzi dr Tadeusz Schubring na Wydziale Mechanicznym (Borki).

Opłata za semestr: 70 zł.Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji