O uczelni
Aktualności
Kontakt

A   A+   A++  

Studiuj za granicą!
Zapraszamy na spotkanie z Patrykiem!
DNI INŻYNIERA na Wydziale Mechanicznym
Zapraszamy dzieci i młodzież na studia!
Studiuj i pracuj!
Egzamin z języka obcego na wyjazdy studentów w ramach kwalifikacji na studia i praktyki za granicę w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w dniu 20 marca (środa) 2019 r. - godz. 17.00
Patryk Wikaliński student ostatniego semestru studiów magisterskich Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH Rad. jako pierwszy Polak został wyróżniony przez firmę Apple na jej oficjalnym koncie na Instagramie!
W dniu 13 lutego 2019 r. w budynku Wydziału Mechanicznego odbyły się po raz pierwszy DNI INŻYNIERA. W trakcie wydarzenia uczniowie szkół średnich mogli zapoznać się z bazą laboratoryjną i dydaktyczną Wydziału Mechanicznego, a także wziąć udział w licznych pokazach...
UNIWERSYTET DZIECIOM to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
STUDIA DUALNE to nowy rodzaj studiów. Dawniej podobne studia nazywano przemiennymi. W czasie studiów dualnych student uczy się i pracuje, kształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej
Rekrutacja
Student
Pracownik
Wydziały
Wybory na kadencję 2016-2020Biblioteka GłównaZamówienia publiczne
Działalność naukowo-badawczaWspółpraca z zagranicąCzasopismo
WydawnictwoJakość kształceniaDla mediów
Biuro KarierUniwersytet Trzeciego WiekuFundusze Unijne
PracaOgłoszeniaOśrodek Informatyki i Promocji