SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Studenci
Rekrutacja 2018/2019
Konferencje
Oprogramowanie
Jakość Kształcenia
Zintegrowany Program - WTiE
Kontakt
  


 


 

Luft Mirosław

WYDZIAŁ » Pracownicy » Spis alfabetyczny - kadra

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wydział Transportu i Elektrotechniki
ul. Malczewskiego 29,  26-600 Radom


prof. dr hab. inż. Mirosław LUFT, prof. zw.

 

Instytut Automatyki i Telematyki
Zakład Automatyki i Inżynierii Pomiarowej

pok. 230
tel. 48 361-77-10

e-mail: m.luft@uthrad.pl

 

 ► Działalność naukowa

     a) wykształcenie:

 • magister inżynier - Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej, 1972
 • doktor nauk technicznych - Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, 1979
 • doktor habilitowany nauk technicznych - Moskiewski Państwowy Uniwersytet Komunikacji (MIIT), 2002
 • profesor nauk technicznych, 2009

     b) specjalność naukowa:

         Dyscyplina naukowa:

 • Transport
 • Elektrotechnika

         Specjalność:

 • Automatyka i technika pomiarowa,
 • Diagnostyka techniczna środków transportu,
 • Informatyka,
 • Symulacja komputerowa.

     c) zainteresowania naukowe, obszary działań:

 • Analiza właściwości i metodyka projektowania mechano-elektrycznych przetworników pomiarowych (PP) dla diagnostyki środków transportu,
 • Komputerowe wspomaganie procesu projektowego PP,
 • Korekcja własności dynamicznych PP,
 • Badania symulacyjne układów dynamicznych,
 • Sterowanie procesami w transporcie.

 

Publikacje (wykaz publikacji)

 

► Działalność Dydaktyczna

Wykładane przedmioty:

 • Automatyka
 • Automatyka i Regulacja Automatyczna
 • Metody Numeryczne
 • Przetworniki pomiarowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Układy automatycznej regulacji

Organizacja laboratorium:

 • Laboratorium Podstaw Automatyki;
 • Laboratorium Mechatroniki.

 

► Działalność Organizacyjna

 • Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu, kierownik Zakładu Automatyki, 1980-1990;
 • Wyższa Szkoła Inżynierska im. K. Pułaskiego w Radomiu, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, 1990-1993, 1993-1996, kierownik Zakładu Automatyki na Wydziale Transportu;
 • Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego w Radomiu, dziekan Wydziału Transportu w kadencji 1996-1999, 1999-2002, kierownik Zakładu Automatyki i Inżynierii Pomiarowej na Wydziale Transportu w kadencji 2000-2003;
 • Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego w Radomiu, prof. ndzw. PRad., prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą w kadencji 2002-2005, kierownik Zakładu Automatyki i Inżynierii Pomiarowej na Wydziale Transportu;
 • Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego w Radomiu, rektor w kadencji 2005-2008, 2008-2012.
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich w kadencji 2012-2016

 

Działalność w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach naukowo-technicznych 

 • Członek Prezydium Komitetu Transportu PAN, przewodniczący Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie, 2003-2006, 2007-2010;
 • Członek Rady Programowej kwartalnika, 'Archiwum Transportu', od 2007;
 • Członek Rady Naukowej Wydziału Elektrycznego, Uniwersytet w Zilinie (Słowacja), od 2007;
 • Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ds Rejestru FEANI (Polish National Monitoring Committee for FEANI Register), 2003-obecnie;
 • Członek rzeczywisty Akademii Inżynierskiej w Polsce, 2003-obecnie.

 

► Odznaczenia i nagrody

 • Doctor Honoris Causa, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Transportu Kolejowego (MIIT), Moskwa, Rosja 2006;
 • Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność organizacyjną - 2006, 2007.

 

► Inne zainteresowania

 • Przyroda i zwierzęta
 • Jazda na rowerze
 • Turystyka
 • Dobra literatura i muzyka
 • Kolekcjonowanie staroci

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.