SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Studenci
Rekrutacja 2019/2020
Konferencje
Jakość Kształcenia
Zintegrowany Program - WTiE
Uniwersytet dzieciom - WTiE
Kontakt
  


 


 

Łukasik Zbigniew

WYDZIAŁ » Pracownicy » Spis alfabetyczny - kadra

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wydział Transportu i Elektrotechniki
ul. Malczewskiego 29,  26-600 Radom


 

prof. dr hab. inż. Zbigniew ŁUKASIK, dr h.c. prof. zw.

 

Instytut Automatyki i Telematyki
Zakład Automatyzacji Procesów

pok. 302
tel. 48 361-77-15
e-mail: 
z.lukasik@uthrad.pl

 

  Działalność naukowa

     a) wykształcenie: 

 • Magister inżynier - Wydział Okrętowej Elektroradiotechniki i Automatyki Leningradzkiego Elektrotechnicznego Instytutu,
 • Doktor nauk technicznych - Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej,
 • Doktor habilitowany - Akademia Nauk Ukrainy,
 • Stanowisko profesora - Wydział Transportu Politechniki Radomskiej.
 • Profesor zwyczajny - nadany przez Prezydenta Republiki Słowacji.

     b) specjalność naukowa:

         Dyscyplina naukowa: 

 • Automatyka i robotyka,
 • Informatyka,
 • Elektrotechnika.
 • Transport.

         Specjalność: 

 • Automatyzacja procesów,
 • Przetwarzanie sygnałów,
 • Systemy sterowania,
 • Automatyka i sterowanie w transporcie.

     c) zainteresowania naukowe, obszary działań: 

 • Automatyzacja procesów,
 • Technologie informatyczne,
 • Systemy sterowania przemysłowego,
 • Robotyka,
 • Przetwarzanie sygnałów.

 

 Publikacje (wykaz publikacji)

 

 Działalność Dydaktyczna

Wykładane przedmioty:

 • Automatyzacja procesów transportowych
 • Teoria informacji i sygnałów
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Automatyka przemysłowa
 • Teoria sygnałów
 • Metodyka pisania pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe

Organizacja laboratoriów: 

 • Laboratorium Technologii Internetowych
 • Laboratorium Systemów Wizualizacji
 • Laboratorium Teorii Informacji
 • Laboratorium Komputerowych Systemów Sterowania
 • Laboratorium Systemów Sterowania Przemysłowego
 • Laboratorium Sieci Komputerowych
 • Laboratorium Automatyzacji Procesów
 • Laboratorium Automatyki i Robotyki

 Działalność Organizacyjna 

 • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im K. Pułaskiego w Radomiu, 2012 - 2016
 • Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, 2008 - 2012
 • Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, 1996 - 2002
 • Dziekan Wydziału Transportu, 2002 - 2008
 • Dziekan Wydziału Transportu, 1987
 • Prodziekan Wydziału Transportu, 1987 - 1993
 • Prodziekan Wydziału Transportu, 1984 - 1986
 • Kierownik Zakładu Automatyzacji Procesów, od 2000

 

 Działalność w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach naukowo-technicznych 

 • Rada Naukowa Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu w Żylinie,
 • Rada Naukowa "Transport Problems - International Scientific Journal"
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowych Konferencji "LOGITRANS", "TRANSCOMP",
 • Komitet Naukowy 11 konferencji krajowych i zagranicznych,
 • Redaktor Naukowy 21 wydanych czasopism,
 • Komitet Transportu PAN,
 • Sekcja Sterowania, Komitet Transportu PAN,
 • Polskie Towarzystwo Telematyczne,
 • Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych,
 • Rada Naukowa Journal of Advances in Electrical and Electronic Engineering,
 • Rada Naukowo-Programowa kwartalnika Infrastruktura Transportu,
 • Rada Naukowa ZG WOPR,
 • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

 

 Odznaczenia i nagrody

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (KEN) - 1998;
 • Złoty Krzyż Zasługi - 2000;
 • Brązowy Krzyż Zasługi - 1987;
 • Nagrody indywidualne I stopnia JM Rektora - 1989, 1991, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011;
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora - 1987, 2008;
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora - 1988;
 • Nagroda zespołowa - 1996, 2008, 2010, 2011;
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 2011;
 • Medal im. Kazimierza Pułaskiego
 • Medal im. prof. Romana Podoskiego nadany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich 2008;
 • Medal Uniwersytetu w Ostrawie 2005;
 • Złota Odznaka AZS;
 • Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne - 2013, 2014, 2015;
 • Tytuł doktora honoris causa Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego im. Imperatora Mikołaja II (MIIT) Moskwa – 01.03.2017

 

  Inne zainteresowania 

 • Sporty ekstremalne,
 • Narciarstwo,
 • Turystyka górska,
 • Muzyka poważna,
 • Nurkowanie.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.