Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Zmarł mgr Ryszard Balmowski

Aktualności - archiwum »

 

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2010 roku zmarł nagle

ŚP
mgr RYSZARD BALMOWSKI

 

dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Akademickiego Politechniki Radomskiej.


Człowiek niezwykle oddany młodzieży, realizujący swoją pasję artystyczną dyrygenta chóralnego.
Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu – Uczeń światowej sławy profesora chóralistyki Stefana Stuligrosza.
Za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Województwa Radomskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej a od Senatu Politechniki Radomskiej – Medal im. Kazimierza Pułaskiego.
Nagradzany wieloma nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, Prezydenta m. Radomia i J.M. Rektora Politechniki Radomskiej.
Będzie Go nam bardzo brakowało. Pozostanie w naszych sercach na zawsze.

 

Wyrazy wielkiego współczucia
Żonie, Synom i Rodzinie

składają

Rektor, Senat, pracownicy i studenci Politechniki Radomskiej.

 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji