Українська
English
Nasi interesariusze
PLAN ZAJĘĆ
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
POSTĘPOWANIA AWANSOWE
STUDENCI
KONSULTACJE
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
SALON ZIMOWY 2018
Zintegrowany Program UTHRad na Wydziale Sztuki

Aleksander Olszewski

O WYDZIALE » Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych » kmcif

ALEKSANDER OLSZEWSKI

26-600 Radom
tel. 602 138 386
a.olszewski2@gmail.com

Urodzony 27.02.1944 r. w Radomiu. Studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Kunki i z projektowania u prof. .A. Pukaczewskiej . Profesor zwyczajny Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu. Były Dziekan Wydziału Sztuki. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii. Członek Rady Artystycznej ZG ZPAP w Warszawie. Uprawia malarstwo i grafikę komputerową. 40 wystaw indywidualnych oraz ponad 350 zbiorowych. krajowych i zagranicznych. (prezentował swoje prace w Szczecinie, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Kielcach, Warszawie, Elblągu,  Poznaniu,  Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy, Katowicach, Sosnowcu, Lublinie, Krakowie, Radomiu, Ostrowcu oraz pokazach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Węgrzech, w Chile, Ukrainie,  Litwie, Łotwie, Czechosłowacji, Słowacji, Czechach, USA, Rosji, Szwajcarii) Założyciel Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” w Radomiu.   Redaktor rocznika „Arteria” - wydawnictwa Wydziału  Sztuki UTH w Radomiu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 
Prace w zbiorach
Muzeum Sztuki Współczesnej Radom, BWA Słupsk, Urząd Miasta Sosnowiec, Biblioteka Miejska Radom, Muzeum Historyczne Magdeburg Niemcy, Urząd Miasta Wittingen Niemcy, Muzeum Lubaczów, Galeria Sztuki w Spiskiej Nowej Wsi Słowacja Miasto Gelnica Słowacja, Muzeum  Narodowe Kielce, Muzeum Majdanek – Lublin, Galeria Kunen Niemcy,  Galeria Sztuki Płock, Galeria Sztuki w Przemyślu, Galeria  BWA  Sandomierz, Galeria MCSZW Elektrownia Radom, Muzeum Archidiecezji Kraków, Muzeum  MTG Kraków, Mondriaanhuis Museum Voor Constructive en Concrete Kunst  Holandia, Uniwersytet Zielonogórski.
 
 --------------------------------------------------------------------
Aleksander Olszewski was born on 27 July, 1944 in Radom. He studied at the Academy of Fine Arts in Lódź. He received a diploma in painting from professor Lech Kunka’s  workshop  and in  design from professor A. Pukaczewska. He is a Professor at the University of Technology and Humanities in Radom, a Former Dean of the Faculty of Arts, Head of the Department of Digital Media and Photography and a member of the Artistic Board of ZPAP  (The Association of Polish Artists and Designers) in Warsaw. He works in the field of painting and computer graphics. He has participated in 40 solo exhibitions and over 350 group exhibitions, both domestic and foreign. He presented his works in Szczecin, Rzeszów, Bielsko-Biała, Kielce, Warsaw, Elbląg, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Bydgoszcz, Katowice, Sosnowiec, Lublin, Kraków, Radom, Ostrowiec and foreign shows in the UK, Germany, Hungary, Chile, Ukraine, Lithuania, Latvia, Czechoslovakia, Slovakia, the Czech Republic, USA, Russia and Switzerland. He is a founder of Academic Art Gallery "Rogatka" in Radom, Editor of a yearly "Arteria" published by the Art Department of the UTH in Radom. He was a receiver of the Order of the President of the Polish Republic in 2011. He was awarded the Cross of the Knight to the Order of Poland Restored.
 
Works in collections
Museum of Contemporary Art Radom, BWA Słupsk, Town Hall Sosnowiec, Municipal Library Radom, Historical Museum Magdeburg, Germany, Town Hall Wittingen, Germany, Museum Lubaczów Art Gallery in Spišská Nová Ves, Slovakia, Gelnica Town, Slovakia, National Museum, Kielce, Museum of Majdanek – Lublin, Kunen Gallery, Germany, Płock Art Gallery, Art Gallery in Przemyśl, Gallery BWA Sandomierz, Galeria MCSZW “Elektrownia” Radom, Museum of the Archdiocese of Kraków, the MTG Museum Kraków, Mondriaanhuis Museum Voor en Constructive Concrete Kunst, Netherlands, University of Zielona Góra.
 
 --------------------------------------------------------------------

 
Twórczość Aleksandra Olszewskiego rozwija się w konsekwentny i logiczny sposób ze wskazaniem na punkt wyjścia, którym były obrazy olejne, pejzaże i kompozycje figuralne w wyznaczonych geometrycznych polach. Wybierając geometrię jako metodę, komponuje płaszczyznę obrazu i organizuje jego przestrzeń.
Wychodząc od płaszczyzny płótna jako najdalszego planu dzieli je na prostokątne lub zamknięte łukiem geometryczne pola. Figury geometryczne stwarzają odpowiednio ustrukturowaną przestrzeń dla pojawienia się elementów przedstawiających i one właśnie pełnią funkcję przekazywania znaczeń.
Ta fascynacja fragmentem obserwowanej rzeczywistości – czym jest?
Artysta stawia po swojemu podstawową kwestię filozoficzną, na którą odpowiadał już Arystoteles, Kartezjusz i Kant. Przedmiotem fascynacji jest świat, jego materia i przestrzeń.
W cyklu prac NWOSCH z lat 80-tych wprowadzona przez artystę forma prostokąta dzieląca płaszczyznę obrazu, traktowana jest przez artystę jako znak umownie pojętej, nieskończonej przestrzeni. Te realizacje osadzone są bardziej w problematyce widzenia, niż w konstrukcji obiektów, a przestrzeń która jest wyobrażeniem, w istocie swej niematerialna, za sprawą decyzji artysty, wspartej wybraną techniką realizacji dzieła, sprawia że zawiera ona w sobie wiele możliwości powoływania sytuacji przestrzennych i kolorystycznych. Wspomniany wizualny punkt wyjścia cykl NWOSCH zawiera jeszcze pewne odniesienia do rzeczywistości, które są zmienne w układzie stosowanej przez artystę zasady przeciwstawiania zmienne – niezmienne. Następnie w cyklu prac Folkart z 2000 r., przez zastosowanie technik cyfrowej reprodukcji obrazu coraz bliższy abstrakcji ale jeszcze rozpoznawalny pejzaż widziany z okien jadącego samochodu, w grafikach komputerowych z lat 2000, już tylko poziome barwne smugi i linie. Płaskość tych obrazów jest właściwością przesądzającą o zerwaniu z kontekstem zewnętrznym .Nie ma tu już reprodukcji realności, powstaje nowa rzeczywistość, której nie można już odnieść do znanych sposobów obrazowania świata. Artysta wprowadza nas w obszar nowego typu dzieła wygenerowanego w cyfrowym kodzie binarnymi określanym jako „dzieło medialne”, „grafika komputerowa”. W pracach tego typu w miejsce fizyczności, materialności tego co namacalne otrzymujemy obiekt świetlny o wirtualnym wolumenie.
Fotografie zjawisk efemerycznych, techniczne możliwości reprodukcji jakie stwarza komputer w kreowaniu rzeczywistości  tych obrazów – prowadzi do różnego znoszenia podziałów między realnością a fikcją. Powstaje w nich nowy, inny stan narracji inaczej niemożliwej. Wykorzystanie zasady permutacji i kombinatoryki (prace z lat 2005-2007) oraz technik cyfrowych determinuje charakter wypowiedzi artysty, który w ostatnich pracach sprowadza je do pionowych barwnych linii na neutralnym szarawym tle, lub kwadratów w wąskiej gamie szarości i zszarzałych zieleni.
Racjonalne myślenie i geometryczna stylistyka tych prac oraz zapis wykorzystujący technologie cyfrowe prowadzą do syntezy i ascetycznej prostoty abstrakcjonizmu.


Tamara Książek

 
Z cyklu 3x3 Nr9 02012927, druk cyfrowy

 

Z cyklu 3x3 Nr3 020111022, druk cyfrowy


do góry
wyślij
drukuj

 
m@d design