Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

dr inż. Pniewski Roman

Działalność naukowo-badawcza »Publikacje naukowe i dydaktyczne »Wydział Transportu i Elektrotechniki »

Artykuły naukowe

Pniewski R.: „Sprzętowa realizacja szyfrowania”, Czasopismo Logistyka vol. 2/2010. Poznań 2010. Płyta CD. Artykuł recenzowany. ISSN 1231-5478

Łukasik Z.,  Pniewska B., Pniewski R.: „Sterownik rozmyty robota mobilnego”, Prace Naukowe P.R. Elektryka Nr 1(9), Radom 2005

Łukasik Z.,  Pniewska B., Pniewski R.: „Realizacja sprzętowa filtrów konwolucyjnych”, Prace Naukowe P.R. Elektryka 2(8) 2004

Referaty w materiałach konferencji/kongresów międzynarodowych

Pniewski R., Strzyżakowski Z.: Algorytmy symulacji układów cyfrowych, XI Międzyna-rodowa Konferencja Naukowa TransComp – 2007, Zakopane 2007

Łukasik Z., Pniewska B., Pniewski R.: Programowanie logiki rozmytej w języku C, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp – 2007, Zakopane 200

Łukasik Z., Pniewska B.,  Pniewski R. – „Systoliczna realizacja filtrów konwolucyjnych” 10th International Conference "Computer Systems Aided Science, Industry and Transport", Transcomp 2006, vol.1, Zakopane 2006

Pniewski R., Strzyżakowski Z. – „Symulacja trójwartościowa – wykrywanie hazardów w układach cyfrowych”, 10th International Conference "Computer Systems Aided Science, Industry and Transport", Transcomp 2006, vol.2, Zakopane 2006.

Łukasik Z., Pniewska B., Pniewski R. : „Sterownik rozmyty z wyjściami PWM do sterowania robota mobilnego,Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Konferencja Szczecin maj 2005

Pniewski R.: „Sprzętowa realizacja sieci Hopfielda do rozpoznawania złącz klasycznych w defektoskopowych badaniach szyn kolejowych”,Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin maj 2005

Pniewski R.: „Kompilator układów PLD”,Konferencja Reprogramowalne Układy Cyfrowe Szczecin maj 2005

Pniewski R. : „Oprogramowanie do projektowania układów pld”, Prace Naukowe P.R. Elektryka Nr 1(9), Radom 2005

Łukasik Z., Pniewska B., Pniewski R.: „Zastosowanie układów programowalnych w systemie wizyjnym”, VI Konferencja nt. Reprogramowalne  Układy Cyfrowe, Szczecin 8-9 maja 2003r.

Pniewski R.: „Realizacja logiki rozmytej w układach PLD”, VI Konferencja nt. Reprogramowalne  Układy Cyfrowe, Szczecin 8-9 maja 2003r
 

PUBLIKACJE DYDAKTYCZNE

Podręczniki akademickie

Łukasik Z., Pniewska B., Pniewski R.: Laboratorium komputerowych systemów sterowania, Podręcznik, Wydawnictwa Politechniki Radomskiej, Radom 2004


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji