Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Regulamin WNoZiKF
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
NOWA PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
 

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK

Aktualności

KOREKTA TRYBU SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

1. Studenci I roku Fizjoterapii składają w tym roku akademickim (2017/2018) Wnioski stypendialne  w formie elektronicznej (jeszcze jest otwarty system wypełniania Wniosków w Wirtualnej Uczelni), a gdy będzie zamknięty system wypełniania elektronicznego stypendiów  - to wówczas w wersji papierowej, wypełniając i wpisując ręcznie dochody na wydrukowanych z załączników Wnioskach.

2. Wypełnione Wnioski wraz z dokumentami należy złożyć w:

   ► Dziale Spraw Studenckich (budynek Rektoratu ul. Malczewskiego 27) - stypendia dla osób niepełnosprawnych

   ► Biurze Obsługi Studenta nr 2 (budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych ul. Chrobrego 31, pok. 210) - stypendia socjalne i mieszkaniowe

3. Wszystkie Wnioski stypendialne należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2017 roku.

4. Treść Załączników - podana w poprzednim komunikacie (z dnia 17.10.2017 r.) - pozostaje niezmieniona.


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF