Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Regulamin WNoZiKF
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
NOWA PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
 

 

 

POPRAWKOWY EGZAMIN DYPLOMOWY

Aktualności

ZMIANA TERMINU POPRAWKOWEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

► Poprawkowy egzamin dyplomowy, dla Studentów kierunku Wychowania Fizycznego - odbędzie się w dniu 17.11.2017 roku (Piątek), od godz. 11.00 (sala nr 40),

► Poprawkowy egzamin dyplomowy, dla Sudentów kierunków: Fizjoterapii i Pielęgniarstwa - odbędzie się w dniu 17.11.2017 roku (Piątek), od godz. 12.00 (sala nr 40).


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF