Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Regulamin WNoZiKF
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
NOWA PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
 

 

 

PLANY ZAJĘĆ- semestr letni 2017/2018

Aktualności

PLANY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Semestr letni - rok akademicki 2017/2018

 

► kierunek: FIZJOTERAPIA  POBIERZ - Plik PDF

kierunek: FIZJOTERAPIA (harmonogram seminariów dyplomowych)   POBIERZ - Plik PDF

► kierunek: LEKARSKI   POBIERZ - Plik PDF

► kierunek: PIELĘGNIARSTWO (I stopień)    POBIERZ - Plik PDF

► kierunek: PIELĘGNIARSTWO (II stopień)   POBIERZ - Plik PDF

► kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE    POBIERZ - Plik PDF


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF