Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Regulamin WNoZiKF
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
NOWA PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
 

 

 

PROMOTORZY I RECENZENCI

Aktualności

PROMOTORZY I RECENZENCI

Druki ocen do pobrania:

 

► Kierunki - Fizjoterapia, oraz Wychowanie Fizyczne:

     PROMOTOR:  POBIERZ - Plik WORD

     RECENZENT:  POBIERZ - Plik WORD

► Kierunek - Pielęgniarstwo (studia I stopnia):

     PROMOTOR:  POBIERZ - Plik WORD

     RECENZENT:  POBIERZ - Plik WORD

► Kierunek - Pielęgniarstwo (studia II stopnia):

     PROMOTOR:  POBIERZ - Plik WORD

     RECENZENT:  POBIERZ - Plik WORD


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF