O uczelni
Aktualności
Kontakt

„Dzień z życia uczniów/studentów z różnych krajów świata”

Newsy

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland is running an international video competition. We would like to invite middle school/high school students and university students to create a 3-minute video on the topic: ‘A day in the life of …(nationality)… students’.

The task is to record a short video to show the way of life of typical students in their hometown. Students can choose the whole day, starting from the morning till the evening or a typical school day.

There are two categories: middle school/high school students and university students.

The deadline for the video entries is on 1st December 2018.

The winners will be announced on 31st December 2018.

Students upload their videos onto a video-sharing site (YouTube or Vimeo, etc.) and send the links to video.contest@wp.pl.

Entry assessment will be done in two stages:

I. In the first stage, 10 best films will be selected in 2 categories of the competition (10 films in each category) by the jury appointed by the Organiser. Composition of the jury in the 1st stage of the competition: Magdalena Dygała, Iwona Gryz, Karolina Ditrych, Ewa Klęczaj-Siara, Iwona Zamkowska.

II. In the second stage of the competition, the Organizer will appoint a group of experts in the field of teaching, who will select 2 (out of 10) winning video entries in two age categories. Composition of the jury in the 2nd stage of the competition: Joanna Pawłowska, Kieran Donaghy, Jon Hird, John Hughes, Rob Howard.

At each stage, members of the jury appointed by the Organiser will evaluate the video entries by awarding points at their own discretion: 30 points for topic, 30 points for creativity, 30 points for emotional value, 10 points for technical excellence. Sum: 100 points

Prizes

1st prize (middle school/high school): A gift card with a value of not less than 150 euros, a board game REGIPIO, books and gadgets from the publishers: Oxford University Press, Macmillan and Express Publishing.

1st prize (university): A gift card with a value of not less than 150 euros, a board game REGIPIO, books and gadgets from the publishers: Oxford University Press, Macmillan and Express Publishing.

The international video competition is aimed at meeting the following goals:

  • provide an opportunity for students from different countries to demonstrate their way of life in an international video competition against their peers
  • choosing the most original video which shows a typical day of students in their hometown
  • encourage students to be creative
  • to show students’ talents
  • encourage students to use technologies

Coordinator of the project: Magdalena Dygała magdalena.dygala@wp.pl

Download:

_____________________________________________________________________________

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu organizuje międzynarodowy konkurs filmowy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów wyższych uczelni w kraju i za granicą i polega na nakręceniu krótkiego filmu (maks. 3 min) w języku angielskim pt. „Dzień z życia uczniów/studentów z różnych krajów świata”.

Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu przedstawiającego typowy dzień uczniów lub studentów z różnych krajów świata,
  • zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej,
  • zachęcenie młodzieży do wykorzystania urządzeń multimedialnych,
  • promocja młodych talentów.

Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2018 roku na adres: video.contest@wp.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31.12.2018 roku.

Ocena zgłoszeń konkursowych będzie dokonywana w dwóch etapach:

I. W pierwszym etapie nastąpi wyłonienie 20 najlepszych filmów w 2 kategoriach konkursu (po 10 filmów z każdej kategorii) przez komisję powołaną przez Organizatora. W skład komisji w pierwszym etapie konkursu wchodzą: Magdalena Dygała, Iwona Gryz, Karolina Ditrych, Ewa Klęczaj-Siara, Iwona Zamkowska.

II. W drugim etapie konkursu komisja w składzie: Joanna Pawłowska, Kieran Donaghy, Jon Hird, John Hughes, Rob Howard – wyłoni 2 (z 10) zwycięskie prace wideo, po jednej w każdej kategorii.

W każdym etapie członkowie komisji powołanych przez Organizatora ocenią prace, przyznając według własnego uznania punkty: 30 punktów za tematykę, 30 punktów za kreatywność, 30 punktów za walor emocjonalny, 10 punktów za wykonanie techniczne. Suma: 100 punktów

Organizator przewiduje następujące nagrody:

I Nagroda (w kategorii szkoła podstawowa i średnia): kupon o wartości nie mniejszej niż 150 euro, gra planszowa REGIPIO, książki oraz gadżety wydawnictw: Oxford University Press, Macmillan, Express Publishing.

I Nagroda (w kategorii uczelnia wyższa): kupon o wartości nie mniejszej niż 150 euro, gra planszowa REGIPIO, książki i gadżety wydawnictw: Oxford University Press, Macmillan oraz Express Publishing.

Koordynator projektu: Magdalena Dygała magdalena.dygala@wp.pl.

Do pobrania:

 


do góry
wyślij
drukuj