Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Regulamin WNoZiKF
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
NOWA PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
 

 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE - dr Marian Gawinek

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

dr Marian Gawinek

 

► Anatomia - I rok Fizjoterapii: 20.09. (Czwartek) godz. 10.00 - 11.00 s. 239

► Fizjologia - I rok Fizjoterapii: 20.09. (Czwartek) godz. 11.00 - 12.00 s. 239

► Fizykoterapia - I rok Fizjoterapii (zaliczenie Wykładów): 20.09. (Czwartek) godz. 12.00 - 13.00 s. 239

► Anatomia - I rok WF: 20.09. (Czwartek) godz. 13.00 - 14.00 s. 239

 

 


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF