WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
 
 
 

Stypendium Ministra dla studentki naszego Wydziału

WYDZIAŁ

 Jak co roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje stypendia dla wyróżniających się studentów. W roku akademickim 2018/19 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi 1338 wnioski studentów, z czego 656 rozpatrzono pozytywnie. Wśród nagrodzonych jest Pani Milena Górska, studentka na kierunku Technologia Chemiczna. Osiągnięcie sukcesu było możliwe dzięki zaangażowaniu mgr inż. Dominika Czerwonki, który we współpracy z nagrodzoną studentką zajmował się badaniem paliw do silników o zapłonie samoczynnym.

 

Gratulujemy sukcesu.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2015 WMTiW