SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Studenci
Rekrutacja 2019/2020
Konferencje
Jakość Kształcenia
Zintegrowany Program - WTiE
Uniwersytet dzieciom - WTiE
Kontakt
  


 


 

Prof. dr hab. inż. Stefan Jackowski 1931-2019

SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy,
że w dniu 5 stycznia 2019 roku zmarł

Prof. dr hab. inż. Stefan Alojzy Jackowski

długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny
Wydziału Transportu i Elektrotechniki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
w latach 1993-2016. 

 

Dzięki staraniom Profesora utworzono na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Zakład Telekomunikacji Transportu, którego od samego początku był Kierownikiem. Był również promotorem pierwszego doktoratu pomyślnie obronionego na tym Wydziale (2003).

Profesor ukończył studia w 1961 roku w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego na Wydziale Elektroniki, gdzie uzyskiwał później kolejno stopnie naukowe doktora (1971) i doktora habilitowanego (1984). W tym miejscu pełnił również przez wiele lat funkcję Kierownika Zakładu Radiokomunikacji. Tytuł naukowy Profesora otrzymał w 2001 roku.

Odznaczony Krzyżem Polonia Restituta IV klasy (1991), Medalem Komisji Edukacji Narodowej  (2001), Złotym Medalem za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej (2002). Otrzymał 3 Zespołowe Nagrody Ministerstwa Obrony Narodowej. Za osiągnięcia w pracach naukowo-badawczych otrzymał kilkanaście Nagród Rektora WAT oraz Rektora ówczesnej Politechniki Radomskiej.

Był wybitnym naukowcem z zakresu radiokomunikacji, autorem licznych znaczących publikacji z zakresu telekomunikacji oraz wspaniałym wychowawcą i opiekunem wielu pokoleń studentów i naukowców.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 16 stycznia 2019 roku o godzinie 14.00
w kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie. 


Dziekan i cała Społeczność
Wydziału Transportu i Elektrotechniki
składają najszczersze wyrazy współczucia
 Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.