Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Regulamin WNoZiKF
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
NOWA PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
 

 

 

KIERUNEK LEKARSKI

Aktualności

WAKACYJNE PRAKTYKI ZAWODOWE

studia stacjonarne i niestacjonarne

 

W zakładce: Zakład Nauk medycznych Praktyki zawodowe; została zamieszczona dokumentacja:

► Regulamin praktyk zawodowaych (Plik PDF)

► Program praktyki I roku kierunku lekarskiego (Plik PDF)

► Umowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych (Plik DOC)

► Skierowanie w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych (Plik DOC)

► Kryteria wyboru placówki do realizacji praktyk zawodowych (Plik DOC)

► Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie praktyki zawodowej we własnym zakresie (Plik DOC)


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF