WYDZIAŁ
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁADY ZAJĘĆ
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI
 
 
 

Szkolenie studentów WMTiW UTH w Urzędzie Dozoru Technicznego

WYDZIAŁ

 Szkolenie studentów WMTiW UTH w Urzędzie Dozoru Technicznego

W ramach współpracy pomiędzy Biurem w Radomiu(kierownik Biura Pan Daniel Stasiak), Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału Terenowego w Łodzi a Zakładem Ekotechnologii Kolagenu i Tłuszczów WMTiW UTH Radom (kierownik Krzysztof Śmiechowski) zorganizowano szkolenie dla studentów WMTiW na kierunku BHP Ist. i Technologii Chemicznej IIst.

Zajęcia przeprowadzili inspektorzy UDT. Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia. Sesja I (27.11.2018r.)

Geneza UDT

Otoczenie prawne Urzędu Dozoru Technicznego

Sesja II (4.12.2018r.)

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, stwarzające zagrożenie dla życia zdrowia mienia i środowiska poprzez:

  • rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego - wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu
  •  rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu

Sesja III (11.12.2018r.)

  • europejskie prawodawstwo techniczne. Dyrektywy i normy zharmonizowane - obowiązki przedsiębiorcy w toku eksploatacji maszyn i instalacji.

Miejsce szkoleń – UDT Biuro w Radomiu ul. 11 Listopada 29. Ze strony UTH opiekę sprawował dr hab. inż. prof. UTH Krzysztof Śmiechowski. Przeprowadzone szkolenia są elementem kształcenia i będzie uwzględnione w suplemencie do dyplomu absolwenta WMTiW.


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2015 WMTiW