Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Regulamin WNoZiKF
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
NOWA PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
 

 

 

PLANY ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI 2018/2019

Aktualności

Kierunek:FIZJOTERAPIA

► Studia jednolite magisterskie (I i II rok):   POBIERZ - Plik WORD

► Studia licencjackie - I stopnia (III rok):  POBIERZ - Plik WORD

Kierunek:LEKARSKI

► Studia jednolite magisterskie - STACJONARNE

     (I rok):    POBIERZ - Plik WORD

    (II rok):    POBIERZ - Plik WORD

► Studia jednolite magisterskie - NIESTACJONARNE

     (I rok)     POBIERZ - Plik WORD

    (II rok):    POBIERZ - Plik WORD

Kierunek:PIELĘGNIARSTWO

► Studia stacjonarne - I stopnia (I, II, III rok):  POBIERZ - Plik WORD

► Studia stacjonarne - II stopnia (I, II rok):     POBIERZ - Plik WORD

Kierunek:WYCHOWANIE FIZYCZNE

►  Studia stacjonarne - I stopnia (I, II, III rok):   POBIERZ - Plik WORD


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF