Przekierowanie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012r. Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego
nadano nazwę Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Nowy oficjalny adres strony WWW uczelni to:

www.uniwersytetradom.pl