2214 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu
Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
INFORMACJE
WADZE
STRUKTURA
ORGANY KOLEGIALNE
AKTY PRAWNE
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin studiw
Regulamin studiw doktoranckich
Regulamin pomocy materialnej dla studentw i doktorantw
Uchway Senatu
Regulamin Sieci LAN/WLAN
INNE
OBSUGA BIULETYNU
ZAMWIENIA PUBLICZNE
OGLOSZENIA O PRACE
 
Regulamin studiw doktoranckich

   

Zarzdzenie R-18/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puaskiego w Radomiu z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogoszenia uchway Nr 000-4/4/2015 Senatu Uczelni z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Puaskiego w Radomiu (dotyczy suchaczy studiów doktoranckich, którzy rozpoczynaj studia od roku akademickiego 2015/2016) - Pobierz

Zmiany do Regulaminu studiów doktoranckich:
- uchwaa Nr 000-4/4/2016 Senatu UTH Radom
   z dnia 28.04.2016 r. - Pobierz
- uchwaa Nr 000-3/4/2017 Senatu UTH Radom
  z dnia 20.04.2017 r.
- Pobierz 
- zacznik do uchway Nr 000-3/4/2017 -
   jednolity tekst Regulaminu studiów doktoranckich
- Pobierz
   - uchwaa nr 1/04/2017 Rady Samorzdu Doktorantów
      z dnia 24.04.2017 r. - Pobierz 

Zarzdzenie R - 23/2012 Rektora Politechniki Radomskiej  im. Kazimierza Puaskiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ogoszenia uchway Nr 000-6/2/2012 Senatu Uczelni z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Puaskiego (dotyczy suchaczy studiów doktoranckich, którzy rozpoczli studia przed 1 padziernika 2015 r.)PobierzArchiwum jest puste
Opracowanie: Aneta Mirosz
Wprowadzi: Bartomiej Ulatowski
Data dodania: Czwartek, 24 maja 2012
Data edycji: roda, 10 maja 2017, 09:26
Edytowa: Barbara Wzorek
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK