276 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu
Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
Informacje oglne
WADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTPOWANIA HABILITACYJNE
JAKO KSZTACENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSUGA BIULETYNU
OGOSZENIA O PRAC
ZAMWIENIA PUBLICZNE
 
Informacje oglne

   

 

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny
im. Kazimierza Puaskiego
w Radomiu

Adres:
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. centrala +48 (48) 361 70 00 
www: www.uniwersytetradom.pl
NIP: 796-010-64-39
REGON: 000805181


czna liczba studentów i doktorantów

 Liczba studentów (stan na 31.12.2018 r.) - 4056 osób, w tym:
 • studentów studiów stacjonarnych: 3028 osób,
 • studentów studiów niestacjonarnych: 1028 osób.

Liczba doktorantów (stan na 31.12.2018 r.) - 131 osoby, w tym:
 • doktorantów studiów stacjonarnych: 114 osób,
 • doktorantów studiów niestacjonarnych: 17 osób.
   

 

 

Zatrudnienie ogóem (stan na dzie 31.12.2018 r.)


Ogóem: 573 pracowników (563 etaty)

 • nauczyciele akademiccy: 351 osób,
 • pozostali pracownicy: 222 osoby.


Zatrudnienie nauczycieli akademickich wg tytuów i stopni naukowych
(wykazano w przeliczeniu na etaty - 350 etatów)

 • profesorowie - 34,5
 • doktorzy habilitowani - 71
 • doktorzy – 197
 • magistrowie - 47,5


Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi
(wykazano w przeliczeniu na etaty – 213 etatów)

 • naukowo-techniczni – 33,5
 • bibliotekarze – 17
 • administracja – 123 
 • wydawnictwo i poligrafia - 3
 • robotnicy i kierowcy - 14,5
 • obsuga - 22


W stanie zatrudnienia nie wykazano osób przebywajcych na urlopach bezpatnych i wychowawczych udzielonych na okres powyej 3 miesicy.

 

 Poka archiwum [20]
Opracowanie: Aneta Mirosz
Wprowadzi: Micha Czyewicz
Data dodania: Pitek, 4 lutego 2005
Data edycji: Wtorek, 22 stycznia 2019, 13:56
Edytowa: Aneta Mirosz
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK