5812 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu
Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
WADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTPOWANIA HABILITACYJNE
JAKO KSZTACENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSUGA BIULETYNU
OGOSZENIA O PRAC
PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI
POZOSTALI PRACOWNICY
ZAMWIENIA PUBLICZNE
 
PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI

   
Nazwa
stanowiska
Nazwa
jednostki

Termin skadania
ofert

Dokumenty
do pobrania

ASYSTENT Wydzia Mechaniczny  16.11.2018 r.

Ogoszenie o konkursie - plik pdf
Wyniki konkursu - plik pdf

ASYSTENT Wydzia Mechaniczny 16.11.2018 r.

Ogoszenie o konkursie - plik pdf
Wyniki konkursu - plik pdf

 STARSZY
WYKADOWCA
Wydzia Nauk
o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
11.01.2019 r.

Ogoszenie o konkursie - plik pdf
Wyniki konkursu - plik pdf
 

 ADIUNKT  Wydzia Materiaoznawstwa,
Technologii i Wzornictwa
 12.02.2019 r.

Ogoszenie o konkursie - plik pdf
Wyniki konkursu - plik pdf

  PROFESOR
NADZWYCZAJNY

 Wydzia Nauk
o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
08.04.2019 r

Ogoszenie o konkursie - plik pdf
Wyniki konkursu - plik pdf

 

ASYSTENT Wydzia Nauk
o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
06.05.2019 r.

Ogoszenie o konkursie - plik pdf
Wyniki konkursu - plik pdf

PROFESOR 
NADZWYCZAJNY
Wydzia Nauk
o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
31.05.2019 r.

Ogoszenie o konkursie - plik pdf

 

 

 

 Archiwum jest puste
Opracowanie: Aneta Mirosz
Wprowadzi: Anna Pustu
Data dodania: Poniedziaek, 26 listopada 2018
Data edycji: Pitek, 17 maja 2019, 12:31
Edytowa: Izabela Jeak
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK