Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
Informacje ogólne
WŁADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSŁUGA BIULETYNU
OGŁOSZENIA O PRACĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Informacje ogólne 2012/01

   

 

POLITECHNIKA RADOMSKA
im. Kazimierza Pułaskiego


Adres:
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. centrala +48 (48) 3617000
www: www.pr.radom.pl
NIP: 796-010-64-39
REGON: 000805181

Liczba studentów (stan na 30.11.2010r):

Ogółem: 8.177 studentów
Studia stacjonarne: 4.619
Studia niestacjonarne: 3.558

Zatrudnienie ogółem (stan na 31.12.2010r):

Ogółem: 1005 pracowników
Nauczyciele akademiccy: 544 osób
Pozostali pracownicy: 461 osób
Zatrudnienie nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych
(wykazano w przeliczeniu na pełne etaty - 539 etatów)
  • profesorowie 51 etaty
  • doktorzy habilitowani 86 etatów
  • doktorzy 280 etatów
  • magistrowie 122 etatów
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
(wykazano w przeliczeniu na pełne etaty - 453 etatów)
  •   naukowo-techniczni - 100 etatów
  •   bibliotekarze - 33 etaty
  •   administracja - 193 etatów
  •   wydawnictwo i poligrafia - 9 etatów
  •   robotnicy i kierowcy - 42 etatów
  •   obsługa - 76 etatów


Powrót
Opracowanie: Lidia Przyborowska
Wprowadził: Izabela Jeżak
Data dodania: Piątek, 4 lutego 2005
Data ostatniej edycji: Poniedziałek, 17 stycznia 2011
Edytował: Anna Pustuł
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK