Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
Informacje ogólne
WŁADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSŁUGA BIULETYNU
OGŁOSZENIA O PRACĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Informacje ogólne 2012/09

   

 

POLITECHNIKA RADOMSKA
im. Kazimierza Pułaskiego


Adres:
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. centrala +48 (48) 3617000
www: www.pr.radom.pl
NIP: 796-010-64-39
REGON: 000805181

Liczba studentów (stan na 30.11.2011 r.):

Ogółem: 8.125 studentów
Studia stacjonarne: 5.083 studentów
Studia niestacjonarne: 3.042 studentów

Zatrudnienie ogółem (stan na 31.12.2011 r.):

Ogółem: 928 pracowników
Nauczyciele akademiccy: 508 osób
Pozostali pracownicy: 420 osób
Zatrudnienie nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych
(wykazano w przeliczeniu na pełne etaty - 506 etatów)
  • profesorowie 56 etatów
  • doktorzy habilitowani 77 etatów
  • doktorzy 263 etaty
  • magistrowie 110 etatów
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
(wykazano w przeliczeniu na pełne etaty - 414 etatów)
  •   naukowo-techniczni - 88 etatów
  •   bibliotekarze - 27 etatów
  •   administracja - 178 etatów
  •   wydawnictwo i poligrafia - 8 etatów
  •   robotnicy i kierowcy - 39 etatów
  •   obsługa - 74 etaty

W zatrudnieniu nie wykazano osób przebywających na urlopach
bezpłatnych i wychowawczych udzielonych na okres powyżej 3 m-cy.


dn., 03.01.2012 r.
 

 Powrót
Opracowanie: Lidia Przyborowska
Wprowadził: Aneta Mirosz
Data dodania: Piątek, 4 lutego 2005
Data ostatniej edycji: Wtorek, 3 stycznia 2012
Edytował: Izabela Jeżak
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK