Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
Informacje ogólne
WŁADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSŁUGA BIULETYNU
OGŁOSZENIA O PRACĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Informacje ogólne 2008/01

   
POLITECHNIKA RADOMSKA
im. Kazimierza Pułaskiego


Adres:
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. centrala +48 (48) 3617000
www: www.pr.radom.pl
NIP: 796-010-64-39
REGON: 000805181

Liczba studentów (stan na 30.11.2007r):

Ogółem: 10.976 studentów
Studia stacjonarne: 5.744
Studia niestacjonarne: 5.231

Zatrudnienie ogółem (stan na 31.12.2006r):

Ogółem: 978 pracowników + 5 bezpł. + 1 wych. = 984 osoby
Nauczyciele akademiccy: 512 os. + 3 bezpł. = 515 osób
Pozostali pracownicy: 466 os. + 2 bezpł. + 1 wych. = 469 osób

Zatrudnienie nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych
(wykazano w przeliczeniu na pełne etaty - 511 etatów)
  • profesorowie 44 etaty
  • doktorzy habilitowani 68 etatów
  • doktorzy 249 etatów
  • magistrowie 150 etatów
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
(wykazano w przeliczeniu na pełne etaty - 461 etatów)
  •   naukowo-techniczni - 99 etatów
  •   bibliotekarze - 33 etaty
  •   administracja - 178 etatów
  •   wydawnictwo i poligrafia - 10 etatów
  •   robotnicy i kierowcy - 54 etaty
  •   obsługa - 87 etatów


Powrót
Opracowanie: Lidia Przyborowska
Wprowadził: Michał Czyżewicz
Data dodania: Piątek, 4 lutego 2005
Data ostatniej edycji: Wtorek, 18 grudnia 2007
Edytował: Michał Czyżewicz
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK