Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
Informacje ogólne
WŁADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSŁUGA BIULETYNU
OGŁOSZENIA O PRACĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Informacje ogólne 2013/03

   

 

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

Adres:
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. centrala +48 (48) 3617000
www: www.uniwersytetradom.pl
NIP: 796-010-64-39
REGON: 000805181

Liczba studentów (stan na 30.11.2011 r.):

Ogółem: 8.125 studentów
Studia stacjonarne: 5.083 studentów
Studia niestacjonarne: 3.042 studentów


Zatrudnienie ogółem (stan na 31.12.2012 r.):

Ogółem: 775 pracowników
 • nauczyciele akademiccy: 434 osób
 • straszy kustosz dyplomowany: 2 osoby
 • pozostali pracownicy: 339 osób
Zatrudnienie nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych
(wykazano w przeliczeniu na etaty - 432,50 etatów)
 • profesorowie - 42
 • doktorzy habilitowani - 71,25
 • doktorzy - 263,25
 • magistrowie - 83
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
(wykazano w przeliczeniu na etaty - 334,25 etatów)
 •   naukowo-techniczni - 61,50 etatów
 •   bibliotekarze - 23 etatów
 •   administracja - 156,25 etatów
 •   wydawnictwo i poligrafia - 8 etatów
 •   robotnicy i kierowcy - 25,50 etatów
 •   obsługa - 60 etaty

W zatrudnieniu nie wykazano osób przebywających na urlopach
bezpłatnych i wychowawczych udzielonych na okres powyżej 3 m-cy.


dn., 15.01.2013 r.
 

 Powrót
Opracowanie: DescriptionBy
Wprowadził: Aneta Mirosz
Data dodania: Piątek, 4 lutego 2005
Data ostatniej edycji: Piątek, 18 stycznia 2013
Edytował: Aneta Mirosz
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK