Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
Informacje ogólne
WŁADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSŁUGA BIULETYNU
OGŁOSZENIA O PRACĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Informacje ogólne 2015/01

   

 

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

Adres:
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. centrala +48 (48) 3617000
www: www.uniwersytetradom.pl
NIP: 796-010-64-39
REGON: 000805181

Liczba studentów (stan na 30.11.2014 r.):

Łącznie 6895 studentów, w tym:

- studentów studiów stacjonarnych: 4943 osób
- studentów studiów niestacjonarnych: 1952 osób

 

Liczba doktorantów
Łącznie 90 osób,  w tym:
- doktorantów studiów stacjonarnych: 75 osób
- doktorantów studiów niestacjonarnych: 15 osób


Zatrudnienie ogółem
(stan na 31.12.2013 r.):

Ogółem: 678 pracowników (673,75 etatów)
 • nauczyciele akademiccy: 400 osób
 • straszy kustosz dyplomowany: 1osoba
 • pozostali pracownicy: 277 osób
Zatrudnienie nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych
(wykazano w przeliczeniu na etaty - 400 etatów)
 • profesorowie - 42 etatów
 • doktorzy habilitowani - 69 etatów
 • doktorzy - 221 etaty
 • magistrowie - 68 etatów
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
(wykazano w przeliczeniu na etaty - 272,75 etatów)
 •   naukowo-techniczni - 45 etatów
 •   bibliotekarze - 21 etatów
 •   administracja - 146,25 etatów
 •   wydawnictwo i poligrafia - 4 etaty
 •   robotnicy i kierowcy - 17,50 etatów
 •   obsługa - 39 etatów

W zatrudnieniu nie wykazano osób przebywających na urlopach
bezpłatnych i wychowawczych udzielonych na okres powyżej 3 m-cy.


dn., 07.01.2014 r.
 

 Powrót
Opracowanie: DescriptionBy
Wprowadził: Aneta Mirosz
Data dodania: Piątek, 4 lutego 2005
Data ostatniej edycji: Piątek, 19 grudnia 2014
Edytował: Aneta Mirosz
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK