Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
Informacje ogólne
WŁADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSŁUGA BIULETYNU
OGŁOSZENIA O PRACĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Informacje ogólne 2017/01

   

 

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

Adres:
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. centrala +48 (48) 3617000+48 (48) 3617000
www: www.uniwersytetradom.pl
NIP: 796-010-64-39
REGON: 000805181Liczba studentów (stan na 30.11.2015 r.):

Łącznie 6390 studentów, w tym:

- studentów studiów stacjonarnych: 4556 osób
- studentów studiów niestacjonarnych: 1834 osoby

 

Liczba doktorantów
Łącznie 110 osób,  w tym:
- doktorantów studiów stacjonarnych: 87 osób
- doktorantów studiów niestacjonarnych: 23 osobyZatrudnienie ogółem (stan na dzień 31.12.2015 r.):


Ogółem: 623 pracowników (615,75 etatów)
 • nauczyciele akademiccy: 373 osób
 • pozostali pracownicy: 250 osoby


Zatrudnienie nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych
(wykazano w przeliczeniu na etaty - 373 etatów)
 • profesorowie - 42 etaty
 • doktorzy habilitowani - 75 etatów
 • doktorzy – 206 etatów
 • magistrowie - 50 etatów


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
(wykazano w przeliczeniu na etaty – 242,75  etaty)
 • naukowo-techniczni – 42 etaty
 • bibliotekarze – 19 etatów
 • administracja – 131,25 etatów
 • wydawnictwo i poligrafia - 3 etaty
 • robotnicy i kierowcy - 17,50 etatów
 • obsługa - 30 etatów


  W stanie zatrudnienia nie wykazano osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych udzielonych na okres powyżej 3 miesięcy.

 

 

 Powrót
Opracowanie: DescriptionBy
Wprowadził: Aneta Mirosz
Data dodania: Piątek, 4 lutego 2005
Data ostatniej edycji: Środa, 11 stycznia 2017
Edytował: Piotr Wierzbicki
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK