Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
Informacje ogólne
WŁADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSŁUGA BIULETYNU
OGŁOSZENIA O PRACĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Informacje ogólne 2018/01

   

 

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu

Adres:
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. centrala +48 (48) 3617000+48 (48) 3617000
www: www.uniwersytetradom.pl
NIP: 796-010-64-39
REGON: 000805181


Łączna liczba studentów i doktorantów (stan na 30.11.2016 r.)

 Liczba studentów - 5620 osób, w tym:
 • studentów studiów stacjonarnych: 4025 osób,
 • studentów studiów niestacjonarnych: 1595 osób.

Liczba doktorantów - 126 osób, w tym:
 • doktorantów studiów stacjonarnych: 100 osób,
 • doktorantów studiów niestacjonarnych: 26 osób.
   

 

 

Zatrudnienie ogółem (stan na dzień 31.12.2016 r.)


Ogółem: 610 pracowników (605,50 etatów)

 • nauczyciele akademiccy: 371 osób,
 • pozostali pracownicy: 239 osób.


Zatrudnienie nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych
(wykazano w przeliczeniu na etaty - 371 etatów)

 • profesorowie - 43 etaty,
 • doktorzy habilitowani - 73 etaty
 • doktorzy – 201 etatów
 • magistrowie - 54 etaty


Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
(wykazano w przeliczeniu na etaty – 234,50 etatów)

 • naukowo-techniczni – 40 etatów,
 • bibliotekarze – 18 etatów,
 • administracja – 130,00 etatów,
 • wydawnictwo i poligrafia - 3 etaty,
 • robotnicy i kierowcy - 16,50 etatów,
 • obsługa - 27 etatów.


W stanie zatrudnienia nie wykazano osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych udzielonych na okres powyżej 3 miesięcy.

 

 Powrót
Opracowanie: DescriptionBy
Wprowadził: Aneta Mirosz
Data dodania: Piątek, 4 lutego 2005
Data ostatniej edycji: Wtorek, 23 maja 2017
Edytował: Aneta Mirosz
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK