Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
Informacje ogólne
WŁADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE
JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSŁUGA BIULETYNU
OGŁOSZENIA O PRACĘ
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Informacje ogólne 2009/09

   
POLITECHNIKA RADOMSKA
im. Kazimierza Pułaskiego


Adres:
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
tel. centrala +48 (48) 3617000
www: www.pr.radom.pl
NIP: 796-010-64-39
REGON: 000805181

Liczba studentów (stan na 30.11.2008r):

Ogółem: 9.407 studentów
Studia stacjonarne: 4.892
Studia niestacjonarne: 4.515

Zatrudnienie ogółem (stan na 31.12.2008r):

Ogółem: 972 pracowników + 4 urlop bezpł. + 1 urlop wych. = 977 osoby
Nauczyciele akademiccy: 511 os. + 4 urlop bezpł. = 515 osób
Pozostali pracownicy: 461 os. . + 1 urlop wych. = 462 osób

Zatrudnienie nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych
(wykazano w przeliczeniu na pełne etaty - 507 etatów)
  • profesorowie 43 etaty
  • doktorzy habilitowani 68 etatów
  • doktorzy 261 etatów
  • magistrowie 135 etatów
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
(wykazano w przeliczeniu na pełne etaty - 456 etatów)
  •   naukowo-techniczni - 101 etatów
  •   bibliotekarze - 35 etaty
  •   administracja - 185 etatów
  •   wydawnictwo i poligrafia - 9 etatów
  •   robotnicy i kierowcy - 46 etatów
  •   obsługa - 80 etatów


Powrót
Opracowanie: Lidia Przyborowska
Wprowadził: Aneta Mirosz
Data dodania: Piątek, 4 lutego 2005
Data ostatniej edycji: Środa, 17 grudnia 2008
Edytował: Michał Czyżewicz
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK