274 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu
Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pu³askiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
Status Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
MISJA
STRATEGIA
INFORMACJE
WADZE
STRUKTURA
ORGANY UCZELNI
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
REGULAMINY
STUDIA
ROZPRAWY DOKTORSKIE
POSTPOWANIA HABILITACYJNE
JAKO KSZTACENIA (PKA)
KONKURSY
INNE
OBSUGA BIULETYNU
OGOSZENIA O PRAC
ZAMWIENIA PUBLICZNE
 
Status Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

   

Uczelnia dziaa na podstawie:

 • ustawy z dnia 27.07.2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Puaskiego nazwy "Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Puaskiego w Radomiu" (Dz.U. z dnia 28.08.2012 r. poz. 969),
   
 • rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.1978 r. w sprawie utworzenia Wyszej Szkoy Inynierskiej w Radomiu (Dz. U. Nr 9, poz. 37),
   
 • rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 7.09.1979 r. w sprawie nadania Wyszej Szkole Inynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Puaskiego (Dz. U. Nr 21, poz. 126),
   
 • ustawy z dnia 4.07.1996 r. o zmianie nazw niektórych wyszych szkó inynierskich (Dz. U. Nr 100, poz. 463),
   
 • ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183  z pón. zm.),
   
 • statutu i innych wewntrznych aktów prawnych.


Poka archiwum [1]
Opracowanie: Aneta Mirosz
Wprowadzi: Micha Czyewicz
Data dodania: Pitek, 23 wrzenia 2005
Data edycji: Wtorek, 11 grudnia 2018, 12:33
Edytowa: Izabela Jeak
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK