60 lat Polietchniki Radomskiej
Słowo Rektora
Kalendarium obchodów
   Historia Uczelni
Lata 1950-1965
Lata 1965-1978
Lata 1978-1996
Lata 1996-2005
Kalendarium (lata 1950-2010)
Rektorzy
Politechnika dziś
Patron
Patronat medialny
O Jubileuszu
Kontakt

Rektorzy

Historia Uczelni

 

 
mgr inż. Eugeniusz Wasilewski
Rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej
w roku ak. 1950-1951
  mgr inż. Tadeusz Wichert
Rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej
w latach 1951-1955

 

 
mgr inż. Mieczysław Pietrzykowski
Rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej
w latach 1955-1965
  prof. dr hab. inż. Bronisław Ślusarczyk
Rektor Kielecko-Radomskiej Wieczorowej
Szkoły Inżynierskiej w latach 1965-1970

 

 
prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz
Rektor Kielecko-Radomskiej Wieczorowej
Szkoły Inżynierskiej w latach 1970-1974
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
w Kielcach w latach 1974-1975
  prof. dr hab. inż. Michał Hebda
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
w Kielcach w latach 1975-1978
Rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej
im. K. Pułaskiego w Radomiu
w latach 1978-1982

 

 
prof. dr hab. inż. Jan Sajkiewicz
Rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej
im. K. Pułaskiego w Radomiu
w latach 1982-1985
  prof. dr hab. inż. Jan Misiak Rektor
Wyższej Szkoły Inżynierskiej
im. K. Pułaskiego w Radomiu
w latach 1985-1993

 

 
prof. dr hab. Wiesław Wasilewski
Rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej
i Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego
w latach 1993-1999
  prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko
Rektor Politechniki Radomskiej
im. K. Pułaskiego
w latach 1999-2005

 

prof. dr hab. inż. Mirosław Luft
Rektor Politechniki Radomskiej
im. K. Pułaskiego
w latach 2005-2012