O WYDZIALE

Historia Wydziału
Misja Wydziału
Strategia Wydziału 2011-2016
Władze Wydziału
Rada Wydziału
Akredytacja
Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych
zaprasza na otwarte seminarium naukowe, które odbędzie się
w dniu 23 lutego 2017 r. (czwartek) w sali 313 o godz. 14:00.
Tematem seminarium będzie prezentacja referatu
dr Katarzyna Kalinowskiej
pt. "Antycykliczne oddziaływanie podatku PIT w Polsce przed i po 2009 r."
Serdecznie zapraszamy.


________________________________________________________________________________________________

EURAXESS POLAND – polski portal mobilnych naukowców
________________________________________________________________________________________________

Warsztaty naukowe "Wielowymiarowa analiza danych. Metody i testy statystyczne"
15 grudnia 2016 r. odbyły się warsztaty naukowe „Wielowymiarowa analiza danych. Metody i testy statystyczne” pod patronatem mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego. Warsztaty poprowadził Aleksander Lotko. Uczestniczyli w nich gremialnie pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Nauk o Jakości oraz doktoranci i studenci. Zakres warsztatów obejmował 2 zagadnienia: wielowymiarową analizę danych w różnych przekrojach oraz metody i testy statystyczne służące badaniu istotności zróżnicowania. Przedstawione metody zostaną wykorzystane między innymi do identyfikacji czynników różnicujących poziom jakości w przygotowywanej publikacji książkowej (monografii) z zakresu jakości usług w różnych branżach, której wydanie pod patronatem PTT jest planowane w 2017 roku.

 

 

Studenci kierunku administracja stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

785 studentów i doktorantów otrzyma stypendium MNiSW w roku akademickim 2016/2017 za szczególne osiągnięcia. Wśród nich znalazło się dwoje studentów naszego wydziału z kierunku administracja – Bartłomiej Składanek i Emilia Gulińska.

Stypendium otrzymał także Mateusz Babula z Wydziału Transportu i Elektrotechniki.

Wyróżnionym studentom gratulujemy.

Lista nagrodzonych studentów dostępna jest tutaj

 

Prof. Małgorzata Lotko prezesem mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

8 grudnia 2016 r. odbyło się zebranie mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (PTT), podczas którego wybrano nowe władze oddziału na kadencję 2017–2020. Prezesem została dr hab. Małgorzata Lotko, prof. UTH, wiceprezesem dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska, prof. UTH, sekretarzem dr inż. Magdalena Paździor, skarbnikiem dr inż. Jadwiga Rudecka.

Nowo wybrana prezes jako główne cele działalności przedstawiła:

  • zainicjowanie procesu akredytacji laboratorium sensorycznego, działającego przy Katedrze Towaroznawstwa i Nauk o Jakości,
  • propagowanie wyników badań prowadzonych przez członków oddziału, między innymi w zakresie: jakości wyrobów i usług, kosmetologii, produktów chemii gospodarczej, badań sensorycznych oraz strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  • publikację serii wydawniczej monografii pod patronatem mazowieckiego oddziału PTT,
  • wspieranie funkcjonowania i rozwoju czasopisma Polish Journal of Commodity Science,
  • zainicjowanie serii konferencji z cyklu Radomski Dzień Młodego Towaroznawcy.

 copyright 2015 m@d