Aktualności
Logistyka w Ratownictwie
Czasopismo "Sporty Wodne i Ratownictwo"
Ważne linki

Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie

Program konferencji
Komitet naukowy
Komitet organizacyjny
Organizatorzy
Miejsce konferencji
Warunki uczestnictwa
Warunki publikacji Czasopismo Logistyka
Formularz Rejestracyjny
Kontakt

Konferencja odbywa się raz w roku, w pierwszej połowie stycznia w Szczyrku. 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania człowieka w środowisku wodnym oraz wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na jego stan fizyczny i psychiczny w różnych sytuacjach.

1. SPORTY WODNE
. technika i biomechanika pływania,
. inżynieria w sportach wodnych,
. metodyka nauczania,
. motywacja w sporcie -stany psychiczne,
. fizjologia wysiłku fizycznego,
. logistyka w sporcie,
. rozwiązania systemowe w sporcie,
. metody treningowe -optymalizacja,
. analiza wyniku.

2. RATOWNICTWO WODNE
. analiza zdarzeń i wypadków,
. procedury bezpieczeństwa,
. logistyka akcji ratunkowej,
. efektywność i optymalizacja,
. współdziałanie służb ratowniczych,
. profilaktyka,
. prognozowanie stanów zagrożeń,
. analizy metod szkoleniowych,
. zagrożenia i stany emocjonalne.

3. REHABILITACJA
. analiza zdarzeń i wypadków,
. dobór metody rehabilitacji,
. urazy wywołane wysiłkiem fizycznym,
. mechanizm urazu i rehabilitacji w wodzie,
. analiza zjawisk fizycznych w wodzie,
. optymalizacja wysiłku w procesie rehabilitacji,
. analiza anatomicznych ograniczeń wysiłku,
. diagnoza stanu i profilaktyka,
. problemy w rehabilitacji sportowców.copyright 2015 m@d