Wydziały  

Menu Bottom

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY 

p.o. Dziekana - dr Anna Stachurska

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617360, e-mail: dziekan.wfp@uthrad.pl

www.wfp.uniwersytetradom.pl

_______________________________________________________________________________

WYDZIAŁ INFORMATYKI I MATEMATYKI 

Dziekan - dr hab. Adam Figura, prof. nadzw. UTH Rad.

Malczewskiego 20a, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617800, e-mail: dziekan.wim@uthrad.pl

www.wim.uniwersytetradom.pl

______________________________________________________________________________

  WYDZIAŁ MATERIAŁOZNAWSTWA, TECHNOLOGII I WZORNICTWA 

Dziekan - dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. nadzw. UTH Rad.

ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617500, e-mail: dziekan.wmtiw@uthrad.pl

www.wmtiw.uniwersytetradom.pl

______________________________________________________________________________

  WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Dziekan - prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

ul. Stasieckiego 54, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617600, e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl

www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl

______________________________________________________________________________


 

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH 

Dziekan - dr hab. Jan Bednarczyk, prof. nadzw. UTH Rad.

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617400, e-mail: dziekan.wneip@uthrad.pl

www.wneip.uniwersytetradom.pl

_______________________________________________________________________________

  WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURY FIZYCZNEJ 

Dziekan - dr hab. n. med. Zbigniew Kotwica, prof. nadzw. UTH Rad.

ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617350, e-mail: dziekan.wz@uthrad.pl

www.wz.uniwersytetradom.pl

______________________________________________________________________________

  WYDZIAŁ SZTUKI

Dziekan - prof. dr hab. Andrzej Markiewicz

ul. Malczewskiego 22, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617854, e-mail: dziekan.ws@uthrad.pl

www.ws.uniwersytetradom.pl

______________________________________________________________________________

  WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI 

Dziekan - dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. nadzw. UTH Rad.

ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617700, e-mail: dziekan.wtie@uthrad.pl

www.wtie.uniwersytetradom.pl

______________________________________________________________________________

 

Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 

Kierownik - dr Galina Cisowska

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617950, tel./fax +48 (48) 3617955, e-mail: sjo@uthrad.pl

_______________________________________________________________________________

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 

Kierownik - st. wykł. mgr Piotr Bartnik

ul. Chrobrego 29c, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617961, fax +48 (48) 3617961, e-mail: swfis@uthrad.pl

_______________________________________________________________________________

CENTRUM EKSPLOATACJI I BEZPIECZENSTWA TRANSPORTU

Dyrektor - prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski

ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617748

www.ceibt.uniwersytetradom.pl

_______________________________________________________________________________