Jakość kształcenia  

Menu

Aktualności
Skład osobowy UZJK
Akty prawne
Badanie Jakości Kształcenia na UTH Rad.

 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


„Deklaracja Bolońska, stosowne zapisy w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku oraz stale rozwijająca się współpraca międzynarodowa, troska o odpowiednie wykształcenie, dające szanse na rozwój kariery zawodowej po ukończeniu studiów, zobowiązują Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny do stałego podnoszenia jakości kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia. Stałe umacnianie akademickiego charakteru Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego oraz jej prestiżu daje szanse i gwarancje na jej godne miejsce w Europejskim Obszarze Edukacyjnym.”

Obowiązujący na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia został uchwalony 22 września 2014 roku.

ZARZĄDZENIE R-48/2014 w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-7/4/2014 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w UTH Radom.