WIRTUALNA UCZELNIA
Aktualności
Kalendarz studencki 2017/2018
Kalendarz studencki 2018/2019
Biura Obsługi Studenta
Akty prawne
Opłaty za usługi edukacyjne
Pomoc materialna
Kredyty studenckie
Stypendia Ministra
Przewodnik stypendialny
Stypendia studenckie i doktoranckie
Zapomoga
Najlepsi studenci/absolwenci
Domy studenckie
Oferta przedmiotów ogólnouczelnianych
Wyjazdy zagraniczne
Oprogramowanie dla studentów
Praktyki
Życie studenckie
Rejestr organizacji / kół naukowych
Studenci z niepełnosprawnością

Pomoc materialna    

 

Uwaga Studenci!

Przy składaniu wniosków o pomoc materialną, prosimy wybierać rok akademicki 2018/2019, za wyjątkiem osób, które są obecnie na ostatnim semestrze studiów (w tym wypadku proszę wybierać semestr zimowy) !!!

 

Termin składania wniosków o pomoc materialną na rok 2018/19 

od 01 do 17 października 2018 r.

UWAGA! W systemie Wirtualna Uczelnia w zakładce "Twoje dane finansowe" / Twoje konto bankowe student musi wpisać numer konta, na jaki mają być przelewane świadczenia stypendialne, w przeciwnym razie wypłata nie będzie możliwa. Studenci, którzy nie dopełnili tego obowiązku proszeni są o niezwłoczne zalogowanie do systemu i uzupełnienie danych (nr własnego konta bankowego). Przypominamy także, że po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i rozpoczęciu drugiego stopnia numer konta do systemu trzeba wprowadzić ponownie (nie jest przenoszony automatycznie).

 

 

W uzasadnionych przypadkach (proszę podać powody przekroczenia podstawowego terminu) można w trakcie roku akademickiego złożyć wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych, a w sytuacjach losowych - o zapomogę.

Stypendia składane po terminie mogą być przyznane od miesiąca złożenia wniosku (nie ma wyrównań za poprzednie miesiące!) 

Uwaga!    Wnioski o stypendium Rektora będa przyjmowane tylko w terminie do 17 października 

    W przypadku braku wymaganych dokumentów wniosek o stypendium nie będzie rozpatrywany. 

dopiero po ich uzupełnieniu  i  weryfikacji otrzyma stypendium od miesiąca uzupełnienia. 

 

Studenci wypełniają wnioski elektronicznie w systemie Wirtualna Uczelnia pod adresem: https://dziekanat.uniwersytetradom.pl/WU/

W zakładce "Twoje dane finansowe" / Twoje konto bankowe student musi wpisać numer konta, na jaki mają być przelewane świadczenia stypendialne, w przeciwnym razie wypłata nie będzie możliwa.

Studenci wypełniają wnioski o:

  • Stypendium socjalne,
  • Stypendium mieszkaniowe (dodatek do stypendium socjalnego),
  • Zapomogę,
  • Stypendium Rektora (uwaga: średnią ocen należy potwierdzić w swoim Biurze Obsługi Studenta),
  • Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

  • w Biurze Obsługi Studenta - wnioski o stypendium socjalne, mieszkaniowe (po potwierdzeniu zakwaterowania) oraz zapomogę;
  • w Dziale Spraw Studenckich – wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych (osobiście z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności lub listownie z potwierdzoną za zgodność kopią orzeczenia) oraz wniosek o stypendium Rektora – po potwierdzeniu wyliczonej średniej w Biurze Obsługi Studenta.

Szczegółowych informacji szukaj na tej stronie i w poszczególnych zakładkach działu Pomoc materialna.

 

 Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane będą przy dochodzie na osobę w rodzinie nie przekraczającym 1050,- zł

Aktualny dochód z hektara przeliczeniowego w rolnictwie (za rok 2017) wynosi 3399,- zł i jest automatycznie wprowadzany przez system przy wypełnianiu kalkulatora dochodów po wpisaniu przez wnioskodawcę liczby hektarów przeliczeniowych.

 

 

________________________________________________________________________

Ustalenia w zakresie pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 - POBIERZ [plik PDF]

Ustalenia w zakresie pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 - POBIERZ [plik PDF]

Ustalenia w zakresie pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 - POBIERZ [plik PDF]

________________________________________________________________________


JESLI MASZ PROBLEM Z WYPEŁNIENIEM WNIOSKU STYPENDIALNEGO SKORZYSTAJ Z INSTRUKCJI POBIERZ

 

PROBLEM Z WYDRUKOWANIEM WNIOSKU - przeczytaj

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

  • w Biurze Obsługi Studenta - wnioski o stypendium socjalnemieszkaniowe (po potwierdzeniu zakwaterowania) oraz zapomogę;
  • w Dziale Spraw Studenckich – wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych (osobiście z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności lub listownie z potwierdzoną za zgodność kopią orzeczenia) oraz Rektora– po potwierdzeniu wyliczonej średniej w Biurze Obsługi Studenta.

 

UWAGA! począwszy od roku akademickiego 2016/2017 wymagane są 
zaświadczenia z ZUS
 - Przewodnik stypendialny

________________________________________________________________________

 

Wnioski o miejsce w Domu Studenta na nowy rok akademicki wypełniamy tylko elektronicznie (bez drukowania wniosku) po zalogowaniu na swoje konto w portalu Wirtualna Uczelnia

sprawdź szczegóły  >>>

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im_ Kazimierza Pułaskiego w Radomiu_

W przypadku wystąpienia błędów lub problemów technicznych prosimy o kontakt z Centralnym Punktem Informacji.

Centralny Punkt Informacji
ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 4
26-600 Radom
tel. 48 361 80 00
fax. 48 361 80 01
e-mail: cpi@uthrad.pl

 

 

 

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji