O czasopiśmie
Numery / Archive
Rada Naukowa / Scientific Board
Redakcja / Editoriar Board
Recenzenci / Reviewers
Submission Policy
Do pobrania / Download
Kontakt / Contact
 

 

 

Kontakt / Contact   

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
ul. Chrobrego 31
26-000 Radom

tel. 48 361 74 00, fax 48 361 74 51

http://www.wneip.uniwersytetradom.pl

e-mail: sepa.redakcja@uthrad.pl 
Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki.