Wybory na kadencję 2016-2020  

Menu

OGŁOSZENIE UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu


UKW UTH Rad. informuje, iż w wyniku drugiego głosowania drugiej tury wyborów do Senatu UTH Rad. na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

 • Szwagierek Magdalena - liczba głosów: 57
 • Warchoł Sławomir - liczba głosów: 65


Oddano wszystkich głosów 123, w tym 1 głos nieważny.
W wyniku drugiego głosowania drugiej tury wyborów mandat do Senatu UTH Rad. na kadencję 2016-2020 uzyskał:

 • Warchoł Sławomir

________________________________________________________________

OGŁOSZENIE UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Uniwersytetu Technologiczno-Hmanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu


UKW UTH Rad. informuje, iż w wyniku pierwszego głosowania drugiej tury wyborów do Senatu UTH Rad. na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

 • Mucha Katarzyna - liczba głosów: 68
 • Smółka Marcin - liczba głosów: 41
 • Szwagierek Magdalena - liczba głosów: 51
 • Warchoł Sławomir - liczba głosów: 63


Oddano wszystkich głosów 131.
W wyniku pierwszego głosowania drugiej tury wyborów mandat do Senatu UTH Rad. na kadencję 2016-2020 uzyskali:

 • Mucha Katarzyna,

Drugie głosowanie drugiej tury odbędzie się w dniu dzisiejszym w godzinach 12.30 – 14.00 na następujących kandydatów:

 • Szwagierek Magdalena,
 • Warchoł Sławomir.

Do obsadzenia zostało jedno miejsce mandatowe.

________________________________________________________________
 

PROTOKÓŁ
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
z wyborów na kandydata do SENATU UTH Rad. na kadencję 2016-2020
z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych.


Wyniki głosowania numer I
Oddano głosów: 14
Głosów ważnych: 14
Głosów na TAK: 14

UKW UTH Rad. stwierdza, iż wybory były prawomocne. W wyniku wyborów pan Piotr Bartnik uzyskał mandat do SENATU UTH Rad. na kadencję 2016 – 2020.
 

________________________________________________________________

UKW UTH Rad. informuje, iż w wyniku drugiego głosowania pierwszej tury wyborów do Senatu UTH Rad. na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

 •  Bieniasz Anna - liczba głosów: 76
 • Gutkowska Grażyna - liczba głosów: 41
 • Mucha Katarzyna - liczba głosów: 54
 • Smółka Marcin - liczba głosów: 52
 • Szwagierek Magdalena - liczba głosów: 66
 • Warchoł Sławomir - liczba głosów: 65


Oddano wszystkich głosów 149. W wyniku drugiego głosowania mandat do Senatu UTH Rad. na kadencję 2016-2020 uzyska Bieniasz Anna.

W dniu 23 maja 2016 (poniedziałek) odbędzie się druga tura głosowania w godzinach 9.30-11.00. (ewentualne drugie głosowanie odbędzie się w godzinach 12.30-14.00).
Głosowanie odbędzie na kandydatów:

 • Mucha Katarzyna,
 • Smółka Marcin,
 • Szwagierek Magdalena,
 • Warchoł Sławomir.

Do obsadzenia są dwa miejsca mandatowe.
 

________________________________________________________________

UKW UTH Rad. informuje, iż w wyniku pierwszego głosowania do Senatu UTH Rad. na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

 • Bieniasz Anna - liczba głosów: 63
 • Dobrowolski Maciej - liczba głosów: 31
 • Gutkowska Grażyna - liczba głosów: 36
 • Jędra Ireneusz - liczba głosów: 18
 • Mucha Katarzyna - liczba głosów: 41
 • Smółka Marcin - liczba głosów: 40
 • Szwagierek Magdalena - liczba głosów: 56
 • Warchoł Sławomir - liczba głosów: 59

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów. Drugie głosowanie odbędzie w dniu dzisiejszym w godzinach 12.30-14.00 na kandydatów:

 • Bieniasz Anna,
 • Gutkowska Grażyna,
 • Mucha Katarzyna,
 • Smółka Marcin,
 • Szwagierek Magdalena,
 • Warchoł Sławomir.

Do obsadzenia są trzy miejsca mandatowe.
 

________________________________________________________________

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu informuje, że kandydatami na członków Senatu na kadencję 2016 – 2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są:

 • Bieniasz Anna,
 • Dobrowolski Maciej,
 • Gutkowska Grażyna,
 • Jędra Ireneusz,
 • Mucha Katarzyna,
 • Smółka Marcin,
 • Szwagierek Magdalena,
 • Warchoł Sławomir.

Wybory do Senatu UTH Rad. z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbędą się w czwartek, 19 maja 2016 roku, w godzinach 9.30-11.00.

Miejsca przeprowadzenia wyborów dla pracowników zatrudnionych w poszczególnych jednostkach:

 1. budynek Rektoratu (ul. Malczewskiego 29): pracownicy zatrudnieni w jednostkach zlokalizowanych przy ul. Malczewskiego;
 2. budynek Biblioteki Głównej (ul. Chrobrego 33): pracownicy zatrudnieni w jednostkach zlokalizowanych przy ul. Chrobrego i ul. Akademickiej;
 3. budynek Wydziału Mechanicznego (ul. Krasickiego 54): pracownicy zatrudnieni w jednostkach zlokalizowanych przy ul. Krasickiego.

W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w pierwszym głosowaniu, w tym samym dniu odbędzie się drugie głosowanie w godzinach 12.30-14.00. O ewentualnej potrzebie przeprowadzenia drugiego głosowania pracownicy zostaną poinformowani drogą mailową do godz. 12.15.
 

________________________________________________________________

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu informuje, że kandydatem na członka Senatu na kadencję 2016 – 2020 z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych jest:

Bartnik Piotr

Wybory do Senatu UTH Rad. z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych odbędą się w czwartek, 19 maja 2016 roku, w godzinach 9.30-11.00. Miejsce przeprowadzenia wyborów: budynek Biblioteki Głównej (ul. Chrobrego 33).

________________________________________________________________

Uczelniana Komisja Wyborcza UTH Rad. informuje o wyborze:

 • prof. dra hab. Sławomira Bukowskiego, na funkcję Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą,
 • dr hab. inż. Elżbietę Sałatę, prof. nadzw. UTH Rad., na funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich,
 • dra hab. inż. Wojciecha Żurowskiego, prof. nadzw. UTH Rad., na funkcję Prorektora ds. Badań Naukowych.
   

________________________________________________________________

Uczelniana Komisja Wyborcza UTH Rad. informuje, iż zgodnie z §56 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, do UKW UTH Rad.
wpłynęły zgłoszenia kandydatów na następujące funkcje:

 • kandydatem na funkcję Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą jest prof. dr hab. Sławomir Bukowski,
 • kandydatem na funkcję Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich UTH Rad. jest dr hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. nadzw. UTH Rad.,
 • kandydatem na funkcję Prorektora ds. Badań Naukowych jest dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw. UTH Rad.

________________________________________________________________

W dniu 3 marca 2016 roku Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory na funkcję REKTORA Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. UKW UTH Radom stwierdza, że wybory
były prawomocne i informuje o wyborze:

prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika, prof. zw.

na funkcję REKTORA Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kadencję 2016- 2020.

________________________________________________________________
  

 

Skład Kolegium Elektorów Uczelni na kadencję 2016-2020
[pobierz plik PDF]

Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kadencję 2016-2020

[pobierz plik PDF]

Załaczniki do Regulaminu
[pobierz folder skompresowany zip]

 

Karta zgłoszenia kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni/Kolegium Elektorów PJO