Obowiązujące akty prawne
Regulaminy
Prowadzone postępowania
Plany zamówień
Kontakt

Obowiązujące akty prawne

Kwoty wartości zamówień oraz konkursów
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479) ...
Publikacja: 2018-01-03
tlo
Średni kurs Euro
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477) ...
Publikacja: 2018-01-03
tlo
Ustawa Uzp
Ustawa Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych. ...
Publikacja: 2016-10-26
tlo
Rodzaje dokumentów
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) ...
Publikacja: 2016-10-26
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 1]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji