AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
REKRUTACJA
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Jednolite studia magisterskie
Studia podyplomowe
Studia doktoranckie
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 
 

Studia doktoranckie   

REKRUTACJA

Rekrutacja 2018/2019
Dokumenty do pobrania
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Decyzją Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego utworzone zostały na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych, od roku akademickiego 2014/2015, studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne, w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach ekonomia i towaroznawstwo.

Są to studia trzeciego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra. Wychodzą one naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowaną kadrę ekonomistów i towaroznawców oraz stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego.
Studia doktoranckie mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony pracy doktorskiej oraz stanowią podstawę dalszego samodzielnego prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej, doświadczalnej i projektowej w dziedzinie nauk ekonomicznych. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę z dyscypliny naukowej ekonomia, dotyczącą metodologii nauk ekonomicznych oraz polityki gospodarczej. W dyscyplinie naukowej towaroznawstwo zdobywa zaawansowaną wiedzę z metod jakościowych i ilościowych stosowanych w towaroznawstwie, towaroznawstwa wybranej branży, filozofii TQM oraz marketingu produktu.
Wydział Ekonomiczny jest trzecim wydziałem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, w którym utworzono studia doktoranckie. Mogą być one tworzone w jednostkach organizacyjnych uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach tej samej dziedziny nauki. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych spełnia te warunki – posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach ekonomia (od października 1993 r.) oraz towaroznawstwo (od czerwca 2014 r.).
Tematyka prac doktorskich uczestników studiów doktoranckich związana jest z działalnością naukową Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Potencjalnymi opiekunami naukowymi i promotorami są samodzielni pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych oraz dodatkowo w dyscyplinie towaroznawstwo pracownicy Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa.
Studia doktoranckie stacjonarne są nieodpłatne.
  
Copyright 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.