SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Historia
Misja Wydziału
Strategia Wydziału 2017-2021
Władze Wydziału
Rada Wydziału
Uchwały Rady Wydziału
Instytuty i Zakłady
Pracownicy
Postępowania habilitacyjne
Przewody doktorskie
Potencjał badawczy
Studenci
Rekrutacja 2018/2019
Konferencje
Oprogramowanie
Jakość Kształcenia
Zintegrowany Program - WTiE
Kontakt
  


 


 

Władze Wydziału   

WYDZIAŁ

Dziekan Wydziału
Transportu i Elektrotechniki


 

dr hab. inż. Marcin Chrzan,
prof. nadzw. UTH Rad.

  

 

Prodziekan Wydziału
ds. dydaktycznych i studenckich


 

dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski,
prof. nadzw. UTH Rad.

 

 

 

Prodziekan Wydziału
ds. nauki i współpracy z przemysłem


 

dr hab. inż. Andrzej Rogowski,
prof. nadzw. UTH Rad.

 

 

 

 

  
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.