Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Elektroniczny Punkt Informacji Patentowej    

Biblioteka Główna »

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, dzięki przychylności Prezesa Urzędu Patentowego RP uzyskała bezpłatny dostęp do opisów patentowych.
W uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce

ELEKTRONICZNEGO PUNKTU INFORMACJI PATENTOWEJ

uczestniczyła Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak i Rektor Politechniki Radomskiej prof.dr hab.inż. Mirosław Luft.

 

Na miejscu w Bibliotece Głównej można wyszukiwać wszystkie przedmioty ochrony własności przemysłowej w tym:

  • wynalazki,
  • wzory użytkowe,
  • znaki towarowe,
  • międzynarodowe znaki towarowe (wg porozumienia madryckiego),
  • wzory przemysłowe,
  • wzory zdobnicze,
  • oznaczenia geograficzne,
  • topografie układów scalonych.

W bazach danych opisy patentowe mogą być udostępniane wg wyszukiwania prostego, wyszukiwania według kryteriów i wyszukiwania zaawansowanego. Biblioteka posiada Międzynarodowe Klasyfikacje Patentów, Międzynarodowe Klasyfikacje Wzorów Przemysłowych, Międzynarodowe Klasyfikacje Elementów Obrazowych Znaków, Międzynarodowe Klasyfikacje Towarów i Usług, Biuletyny Urzędu Patentowego, Wiadomości Urzędu Patentowego w wersji tradycyjnej i elektronicznej ułatwiające z korzystania z opisów patentowych.


Punkt funkcjonuje w budynku Biblioteki Głównej przy ul. B. Chrobrego 33.

Opisy patentowe udostępniane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00, natomiast w soboty w godz. 9.00-15.00.

Zapraszamy pracowników, studentów i innych użytkowników spoza Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego do korzystania z Elektronicznego Punktu Informacji Patentowej.
 

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji