Władze Uczelni

Menu Top » O uczelni

 Kadencja od 1.09.2016 r. do 31.08.2020 r. 

 

REKTOR
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, dr h.c. prof. zw.

  Sekretariat: ul. Malczewskiego 29, p. 114, 26-600 Radom
  tel. +48 (48) 3617010, +48 (48) 3617011
  fax. +48 (48) 3617012, e-mail: rektor@uthrad.pl

 

 

 

 

 Prorektor ds. dydaktycznych
i studenckich

dr hab. inż. Elżbieta Sałata,
prof. nadzw. UTH Rad.

ul. Malczewskiego 29, p. 106
26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617031,
e-mail: 
rektor.d@uthrad.pl

 Prorektor ds. rozwoju kadry
i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Sławomir Bukowski
 ul. Malczewskiego 29 p.122 b
26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617050, 71, fax. +48 (48) 3617055, e-mail: rektor.n@uthrad.pl

Prorektor ds. badań naukowych

 dr hab.  inż. Wojciech Żurowski,
prof. nadzw. UTH
 Rad.

ul. Malczewskiego 29 p.122 a
26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617050, 51, fax. +48 (48) 3617055, e-mail: rektor.b@uthrad.pl

 

DZIEKANI

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
p.o. Dziekana – dr Anna Stachurska
Wydział Informatyki i Matematyki
dr hab. Adam Figura, prof. nadzw. UTH Rad.

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. nadzw. UTH Rad.

Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
dr hab. Zbigniew Kotwica, prof. nadzw. UTH Rad.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
dr hab. Jan Bednarczyk, prof. nadzw. UTH Rad.

Wydział Sztuki
prof. dr hab. Andrzej Markiewicz 

Wydział Transportu i Elektrotechniki
dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. nadzw. UTH Rad.

 

p.o. Kanclerza Uczelni 
mgr inż. Tomasz Paduch 

Zastępca Kanclerza (Gł. Księgowy - Kwestor) 
mgr Anna Towarek

 

 

PRODZIEKANI

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny 
Prodziekan  ds. dydaktycznych i studenckich – dr Anna Stachurska
Prodziekan ds. współpracy z zagranicą – dr Anna Klas-Markiewicz
Wydział Informatyki i Matematyki 
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich – dr Agnieszka Molga
Prodziekan ds. nauki, studiów niestacjonarnych i spraw ogólnych - dr Marek Wójtowicz

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich - dr Anita Bocho-Janiszewska
Prodziekan ds. naukowych - dr hab. inż. Paweł Religa, prof. nadzw. UTH Rad.

Wydział Mechaniczny
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich - dr inż. Krzysztof Olejarczyk
Prodziekan ds. rozwoju i współpracy - dr inż. Zbigniew Siemiątkowski

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Prodziekan ds. dydaktyki - dr Grażyna Olszewska
Prodziekan ds. nauki - dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. UTH Rad.
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej
Prodziekan – dr hab. Agnieszka Saracen, prof. nadzw. UTH Rad.
Wydział Sztuki
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich - dr hab. Mariusz Artur Dański, prof. nadzw. UTH Rad.
Prodziekan ds. naukowych i artystycznych - dr hab. Katarzyna Nowicka-Urbańska, prof. nadzw. UTH Rad.

Wydział Transportu i Elektrotechniki
Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich  - dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski, prof. nadzw. UTH Rad.
Prodziekan ds. nauki i współpracy z przemysłem  - dr hab. inż. Andrzej Rogowski, prof. nadzw. UTH Rad.